Hrvatska

Katalog proizvoda

Velafax

Velafax 75 mg tablete

venlafaksin, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

venlafaksin

Oblik

75 mg tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

tbl. 28x75 mg