Hrvatska

Katalog proizvoda

Zipantola

Zipantola 20 mg želučanootporne tablete

pantoprazol, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

pantoprazol

Oblik

20 mg želučanootporne tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

28 i 56 x 20 mg