Hrvatska

Katalog proizvoda

Zipantola

Zipantola 40 mg želučanootporne tablete

pantoprazol, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

pantoprazol

Oblik

40 mg želučanootporne tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

14 i 28 x 40 mg