Djelatnosti

PLIVINO poslovanje obuhvaća proizvodnju gotovih lijekova i aktivnih farmaceutskih supstancija, komercijalno poslovanje, odnosno marketinške i prodajne aktivnosti na hrvatskom tržištu i regiji Jugoistočne Europe te istraživanje i razvoj generičkih lijekova i aktivnih farmaceutskih supstancija.

Proizvodnja gotovih oblika lijekova

Proširite / smanjite

Proizvodna lokacija u Zagrebu specijalizirana je za proizvodnju suhih oralnih oblika lijekova, sterilnih proizvoda, krema i masti.

Zahvaljujući odobrenjima američke Agencije za hranu i lijekove (FDA), britanske Agencije za lijekove i medicinske proizvode (MHRA), hrvatske Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) te ostalih relevantnih europskih agencija, PLIVA je svrstana među proizvođače koji ispunjavaju najviše svjetske standarde kvalitete potrebne za globalno tržište. Proizvodna lokacija u Zagrebu igra vrlo važnu ulogu za različita Tevina tržišta  te je jedna od strateških proizvodnih lokacija za cijelu Teva grupu.

Glavninu proizvodnje čine tablete koje se isporučuju na četrdesetak različitih tržišta, od kojih su najznačajnija američko, rusko, ukrajinsko i hrvatsko. U tijeku su projekti za povećanje postojećih kapaciteta suvremenog pogona za proizvodnju suhih oralnih oblika lijekova kako bi se omogućilo daljnje povećanje proizvodnje.

Proizvodnja aktivnih farmaceutskih supstancija - TAPI Hrvatska

Proširite / smanjite

PLIVA ima dugu tradiciju proizvodnje sirovina za farmaceutske proizvode - svojim aktivnim farmaceutskim supstancijama i intermedijerima na najzahtjevnijim tržištima SAD-a i Europe prisutna je još od sredine šezdesetih godina prošlog stoljeća.

Aktivne farmaceutske supstancije proizvedene u PLIVI u sastavu su PLIVINIH i Tevinih lijekova, što, uz prodaju vanjskim kupcima na međunarodnim tržištima, predstavlja našu dugoročnu stratešku orijentaciju. Razvoj novih i proizvodnja registriranih aktivnih sastojaka lijekova odvija se na dvije lokacije, u Zagrebu i Savskom Marofu. Proizvodnja se odvija prema strogo definiranim međunarodnim standardima, a redovito je inspiciraju brojne inozemne agencije i partneri. Posebno značenje za PLIVU ima zajednička inspekcija što su je 2009. godine provele američka Agencija za hranu i lijekove (FDA), britanska Regulatorna agencija za medicinske i zdravstvene proizvode (MHRA) i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH (MZSS). Iako se FDA inspekcije u proizvodnji provode još od 1965. godine, ovo je bilo po prvi put kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu da su ove tri ustanove zajednički provele inspekciju.

Posjetite TAPI webstranice na www.tapi.com za više informacija i za potpuni popis proizvoda - uključujući informacije o svakom proizvodu.

Komercijalno poslovanje

Proširite / smanjite

Komercijalno poslovanje obuhvaća širok spektar aktivnosti vezanih uz prodaju i marketing lijekova na tržištu Republike Hrvatske. Značajan dio lijekova proizvedenih u PLIVI u Zagrebu namijenjen je upravo hrvatskom tržištu.

PLIVINI su prodajni predstavnici kroz dugogodišnju suradnju razvili i uspostavili kvalitetan poslovni odnos sa cjelokupnom stručnom zajednicom koja uključuje liječnike primarne zdravstvene zaštite, liječnike specijaliste, farmaceute te veledrogerije i ljekarne. Izvrsnost poslovanja dio je PLIVINE politike, a posebna pažnja poklanja se kontinuiranoj izgradnji i razvoju odnosa sa svim dionicima iz okruženja, pogotovo onima u zdravstvenom sustavu - liječnicima, bolesnicima, ljekarnicima i državnim institucijama.

PLIVA ima vodeću poziciju na hrvatskom tržištu, kako u segmentu lijekova koji se izdaju na recept tako i u segmentu OTC lijekova, odnosno lijekova koji se izdaju bez recepta. U 2011. godini na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nalazi se registrirano gotovo 200 molekula u više od 290 oblika, a u planu su registracije većeg broja novih proizvoda.

Tijekom 2010. godine PLIVA je postala članicom Udruge proizvođača bezreceptnih proizvoda u Hrvatskoj te posluje u skladu s osnovnim ciljevima udruge, a to je prije svega stvaranje pozitivnog okruženja u području samoliječenja korištenjem bezreceptnih proizvoda.

Istraživanje i razvoj

Proširite / smanjite

Svoje dosadašnje uspjehe i današnji status PLIVA u velikoj mjeri zahvaljuje vlastitom istraživanju i razvoju koji se u PLIVI provode već 70 godina.

Jasno zacrtani procesi istraživanja i vođenja projekata, fokusiranje na uža područja, korištenje vrhunskih tehnologija i znanstvenih metoda te sustavna zaštita intelektualnog vlasništva temeljne su odrednice PLIVINE strategije Istraživanja i razvoja.

Danas je strategija Istraživanja i razvoja usmjerena na razvoj generičkih lijekova, a Zagreb je jedan od važnijih istraživačkih centara unutar Teva grupe. Razvojni projekti za cilj imaju efikasan razvoj novih postupaka kemijske sinteze za generičke supstancije; razvoj novih gotovih oblika proizvoda kroz inovativne tehnologije, bilo da je riječ o gotovim generičkim proizvodima, bezreceptnim lijekovima ili proizvodima na bazi novih entiteta (molekula pod patentnom zaštitom, razvoj odgovarajuće analitike te organiziranje i provođenje kliničkih studija).

Podijelite ovu stranicu: