Fotografije

Na ovoj stranici možete pronaći materijale koji se mogu koristiti u medijske svrhe.


Logotip

Teva | Pilva

PLIVA Teva lock up logo

Pogledajte cijelu fotografiju

Uprava

Mihael Furjan 1

Mihael Furjan, predsjednik Uprave

Pogledajte cijelu fotografiju
Mihael Furjan 2

Mihael Furjan, predsjednik Uprave

Pogledajte cijelu fotografiju
Mihael Furjan 3

Mihael Furjan, predsjednik Uprave

Pogledajte cijelu fotografiju

Proizvodne lokacije

Istrazivacki institut

Istrazivacki institut

Pogledajte cijelu fotografiju
Pogon u Svaskom Marofu

Pogon u Savskom Marofu

Pogledajte cijelu fotografiju
Proizvodna lokacija Savski Marof

Proizvodna lokacija Savski Marof

Pogledajte cijelu fotografiju
Pogon u Svaskom Marofu

Proizvodna lokacija Zagreb

Pogledajte cijelu fotografiju