Fotografije

Na ovoj stranici možete pronaći materijale koji se mogu koristiti u medijske svrhe.


Logotip

Teva | Pilva

PLIVA Teva lock up logo
Pogledajte cijelu fotografiju

Uprava

Mihael Furjan 1

Mihael Furjan, predsjednik Uprave
Pogledajte cijelu fotografiju
Mihael Furjan 2

Mihael Furjan, predsjednik Uprave
Pogledajte cijelu fotografiju
Mihael Furjan 3

Mihael Furjan, predsjednik Uprave
Pogledajte cijelu fotografiju

Proizvodne lokacije

Istrazivacki institut

Istrazivacki institut
Pogledajte cijelu fotografiju
Pogon u Svaskom Marofu

Pogon u Savskom Marofu
Pogledajte cijelu fotografiju
Proizvodna lokacija Savski Marof

Proizvodna lokacija Savski Marof
Pogledajte cijelu fotografiju
Pogon u Svaskom Marofu

Proizvodna lokacija Zagreb
Pogledajte cijelu fotografiju