OBAVIJEST O PRIVATNOSTI I KOLAČIĆIMA

Ovu Obavijest o privatnosti i kolačićima („Obavijest”) pružaju tvrtke Teva Pharmaceutical Industries Ltd. i PLIVA CROATIA Ltd, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, porezni broj 44205501677] („Pliva”). PLIVA je član grupe Teva. Možete pogledati listu svih povezanih društava tvrtke Teva na sljedećoj internetskoj stranici: http://www.tevapharm.com.

Teva se u ovoj Obavijesti spominje kao „mi”, „nas” i „naš”.

Područje primjene ove Obavijesti

U ovoj Obavijesti opisani su način upotrebe vaših osobnih podataka i vaša prava na zaštitu podataka, uključujući pravo prigovora na neke od obrada koje provodimo. Više informacija o vašim pravima i načinu na koji ih možete ostvariti navedeno je u odjeljcima „Kako pohranjujemo vaše podatke” i „Vaša prava”.

Ova se obavijest odnosi na osobne podatke koje prikupljamo putem:

 1. web-mjesta

  Vaše osobne podatke obrađujemo kada posjećujete ili upotrebljavate naše internetske stranice (pojedinačno „web-mjesto”). Naša web-mjesta mogu sadržavati poveznice na druge internetske stranice nad kojima nemamo kontrolu. Tvrtka Teva nije odgovorna za pravila o privatnosti ili prakse drugih internetskih stranica. Također se možemo povezati s drugim internetskim stranicama kojima upravljaju tvrtka Teva ili povezana društva tvrtke Teva koja posluju prema zasebnim pravilima o privatnosti. Ako pristupite tim internetskim stranicama putem naših web-mjesta, trebali biste pregledati pravila o privatnosti tih web-mjesta kako biste razumjeli način na koji prikupljaju, upotrebljavaju i dijele vaše podatke.
 1. provjera sukoba interesa

  Obrađujemo vaše osobne podatke ako jedan od naših zaposlenika iskaže mogući sukob interesa (tj. bilo koju situaciju u kojoj su osobni, društveni, financijski, politički ili drugi interesi stavljeni ispred interesa tvrtke Teva) koji se odnosi na vas.
 1. vaše dužnosti kao zdravstvenog djelatnika

a) Tvrtka Teva prikuplja podatke o zdravstvenim djelatnicima kada komunicirate s nama ili našim predstavnicima.

b) Tvrtka Teva također prikuplja osobne podatke iz brojnih izvora podataka trećih strana, posebno iz javno dostupnih izvora kao što su javni registri zdravstvenih djelatnika, objavljeni časopisi i materijali za događaje te web-mjesta zdravstvenih djelatnika ili njihovih poslodavaca.

c) Tvrtka Teva prikuplja i obrađuje takve javno dostupne podatke samo u mjeri u kojoj svrhe takvog prikupljanja i obrade odgovaraju izvornim svrhama za koje su odgovarajući podaci javno dostupni i s njima su usklađene.

d) Tvrtka Teva posebno surađuje i s pružateljima podataka trećih strana kako bi poboljšala svoje znanje o zdravstvenom sektoru.

Ti podaci obuhvaćaju informacije o jednoj ili više vaših dužnosti, kvalifikacijama, specijalizaciji, poslodavcu, iskustvu, publikacijama i drugim informacijama povezanima s vašim zanimanjem.

 1. provjera dobavljača

  Kada surađujete s tvrtkom Teva kao dobavljač ili ste osoblje dobavljača tvrtke Teva, obrađujemo vaše osobne podatke, uključujući vaše ime, osobni identifikacijski broj, poslovne kontakte, podatke o bankovnom računu i druge povezane podatke te financijske podatke.

Kako upotrebljavamo vaše podatke

Osobne podatke koje prikupljamo u okviru naših web-mjesta obrađujemo u sljedeće svrhe:

 1. uz vašu privolu:

a) za pružanje informacija o poslovnim aktivnostima, proizvodima ili uslugama tvrtke Teva u izravnim marketinškim komunikacijama putem e-pošte; i

b) za postavljanje kolačića i sličnih tehnologija, kako je opisano u odjeljku „Kolačići i povezane tehnologije praćenja” u nastavku;

 1. kako bismo mogli ostvariti svoje legitimne poslovne interese, posebno u svrhu:

a) odgovaranja na vaše upite ili druge dopise koje ste podnijeli putem web-mjesta;

b) analize upotrebe naših web-mjesta u svrhu stalnog poboljšanja sadržaja i mjerenja uspješnosti; i

c) poboljšanja i prilagodbe upotrebe naših web-mjesta i naše komunikacije s vama.

Ako ste povezani s provjerama sukoba interesa, obradit ćemo vaše osobne podatke kako bismo mogli ostvariti svoje legitimne poslovne interese, posebno u svrhu:

a) provedbe provjera i procjena sukoba interesa, ako je zaposlenik tvrtke Teva utvrdio da ste uključeni u mogući sukob interesa s tvrtkom Teva, te za vođenje evidencije o tome; i

b) poduzimanja odgovarajućih mjera za rješavanje sukoba interesa.

Ako ste zdravstveni djelatnik, također ćemo obraditi vaše osobne podatke:

 1. uz vašu privolu, ako je to propisano zakonom, za kontaktiranje s vama ili pružanje na neki drugi način informacija o proizvodima ili događajima tvrtke Teva.

 2. kako bismo mogli ostvariti svoje legitimne poslovne interese, posebno u svrhu:

  a) za razvoj i održavanje našeg odnosa s vama i bolje razumijevanje zdravstvenog sektora;

  b) osim ako je pristanak obvezan u okviru zakona, za kontaktiranje s vama ili pružanje na neki drugi način informacija o proizvodima ili događajima tvrtke Teva;

  c) za prilagodbu naših komunikacija na temelju vaše specijalnosti i profesionalnih interesa;

  d) za analizu vaše upotrebe naših web-mjesta, interesa i iskustva, prikupljanjem podataka u okviru bilo kojih poziva ili posjeta naših predstavnika;

  e) za provedbu i praćenje osposobljavanja te obavještajnih i komunikacijskih radnji, na primjer, u svrhu poziva na simpozije, kongrese, seminare i debate, te za provedbu istraživanja tržišta, znanstvene suradnje ili istraživanja;

  f) prije sklapanja bilo kojeg ugovora o osobnim uslugama s vama, provjeravajući odgovaraju li vaša profesionalna stručnost i iskustvo našoj utvrđenoj potrebi za tom uslugom (to je pravna obveza u nekim slučajevima); i

  g) za procjenu kupnji koje ste izvršili i drugih podataka prikupljenih od vas, uključujući vaše marketinške preferencije i način pregledavanja naših relevantnih web-mjesta (samo ako je primjenjivo).

 3. za usklađivanje s našim zakonskim obvezama:

3.1 prije sklapanja bilo kojeg ugovora o osobnim uslugama s vama, provjeravajući odgovaraju li vaša profesionalna stručnost i iskustvo našoj utvrđenoj potrebi za tom uslugom.

3.2 ako sklopimo ugovor s vama, za ispunjavanje ugovora, posebno u svrhu:

a) ispunjavanja bilo koje od naših obveza koje vam dugujemo na temelju takvog ugovora, kao što su upravljanje vašim narudžbama i izvršenje plaćanja prema vama; i

b) upravljanja narudžbama, pitanjima i pritužbama u vezi s proizvodima ako ste izvršili narudžbu, postavili pitanja ili podnijeli pritužbe.

Ako ste dobavljač ili osoblje dobavljača, obradit ćemo vaše osobne podatke:

 1. kako bismo ispunili naš ugovor s vama, uključujući pripremu plaćanja za pružanje vaših usluga.

 2. kako bismo mogli ostvariti svoje legitimne poslovne interese, posebno u svrhu:

a) upravljanja našim poslovnim odnosom s vama / vašim poslodavcem;

b) planiranja, provedbe i nadzora poslovanja i naših ugovora s dobavljačima;

c) istraživanja tržišta;

d) istrage optužbi o nedoličnim ponašanju; i

e) dubinske analize operacija tvrtke Teva u slučajevima spajanja i stjecanja.

Također općenito obrađujemo osobne podatke:

 1. uz vašu privolu, kao što je opisano u svakoj privoli koju od vas zatražimo;

 2. za rješavanje svih pitanja ili pritužbi koje možda imate u vezi s tvrtkom Teva ili osobljem tvrtke Teva (to je naš legitiman interes);

 3. za ispunjavanje pravnih (uključujući naše porezne i računovodstvene obveze) i regulatornih zahtjeva te zahtjeva farmakovigilancije i usklađenosti, posebno kako bismo odgovorili na zahtjeve za podacima tijela vlasti;

 4. za ispunjavanje svih pravnih i samoregulatornih obveza, uključujući obveze transparentnosti i objavljivanja ili obveze nedarivanja (to može biti naš legitiman interes ili pravna obveza);

 5. za upravljanje i odgovaranje na zahtjeve u vezi sa zdravstvenim podacima (to može biti naš legitiman interes ili pravna obveza); i

 6. za upotrebu podataka u vezi s rješavanjem sporova, pravnim zahtjevima, usklađenosti te regulatornim i istražnim svrhama, ako tvrtka Teva to smatra potrebnim (uključujući otkrivanje takvih podataka u okviru pravnog postupka ili spora) (to može biti naš legitiman interes ili pravna obveza).

Ako prikupljamo osobne podatke u svrhu ispunjavanja našeg ugovora s vama ili u skladu s našim pravnim obvezama, to je obvezno i nećemo moći ispuniti ugovor ili možemo biti spriječeni u ispunjavanju naših pravnih obveza prema vama ili trećim stranama (kao što je obvezno izvješćivanje, oporezivanje i računovodstvo) bez tih podataka.

U svim drugim slučajevima pružanje zatraženih osobnih podataka nije obvezno, ali može utjecati na vašu mogućnost primanja određenih usluga ili sudjelovanje u određenim aktivnostima za koje su podaci potrebni za te svrhe.

Legitimni interesi

Više informacija o testu ravnoteže legitimnih interesa tvrtke Teva možete pronaći kontaktirajući nas na adrese navedene u odjeljku „Vaša prava” u nastavku.

Dijeljenje vaših osobnih podataka

Tvrtka Teva objavljuje vaše osobne podatke sljedećim kategorijama primatelja (u svim slučajevima, samo kada je to potrebno za ispunjavanje njihovih funkcija):

 1. našem osoblju (uključujući zaposlenike i vanjske savjetnike), stručne savjetnike i agente;

 2. drugim funkcijama i tvrtkama iz grupe Teva diljem svijeta kao što su Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. u Izraelu, Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Teva Croatia (PLIVA HRVATSKA), Teva Romania i Teva Pharmaceuticals USA Ltd, koje pružaju IT podršku, IT hosting i druge grupne usluge kao što su upravljanje ljudskim resursima i financijama te druga podrška;

 3. pružateljima usluga trećih strana koji obrađuju vaše osobne podatke u ime tvrtke Teva i koji podliježu ugovornim obvezama čuvanja povjerljivosti i odgovarajuće sigurnosti vaših osobnih podataka, kao što su:

  a) IT podrška, hosting internetskih stranica, hosting za upravljanje odnosa s kupcima te pružatelji usluga upravljanja događajima i analitike;

  b) u slučaju osobnih podataka dobavljača i osoblja dobavljača, pružatelji administrativnih i savjetodavnih usluga te usluga logističke podrške, investicijske kuće za potrebe upravljanja dobiti i pružatelji osposobljavanja;

  c) upiti i drugi hosting baza podataka i podrška

  d) razni ljudski resursi, putničke i administrativne usluge.

 4. tijelima vlasti (uključujući porezna tijela), regulatornim agencijama i dužnosnicima kaznenog progona, ako je potrebno za prethodno navedene svrhe, ako je propisano zakonom ili ako je potrebno za pravnu zaštitu naših legitimnih interesa u skladu s primjenjivim zakonima.

 5. ako ste zdravstveni djelatnik, relevantnim regulatorima kao što je EMA i tijelima za samoregulaciju farmaceutskih proizvoda kao što je EFPIA;

 6. našim izvorima osobnih podataka trećih strana, kada je potrebno potvrditi ispravnost podataka i kada pristanemo pružiti im pomoć u pogledu ispravnosti podataka (na primjer, ako ste zdravstveni djelatnik, možemo dijeliti osobne podatke s našim izvorima trećih strana kada saznamo da ste preuzeli novu dužnost);

 7. u pogledu ispunjavanja naših odnosa, zaštite naših legitimnih interesa ili usklađenosti s našim pravnim obvezama, možemo otkriti vaše osobne podatke pružateljima usluga kao što su banke, pružatelji poštanskih usluga, odvjetnici, revizori itd.

Kada je riječ o takvim pružateljima usluga, od njih se zahtijeva da strogo poštuju sva primjenjiva pravila i zakone o zaštiti podataka kao i posebna pravila koja se primjenjuju na njihove aktivnosti i zaštitu podataka koje obrađuju tijekom takve aktivnosti; u slučaju da je poduzeće prodano ili integrirano s drugim poduzećem, potencijalno našim savjetnicima, bilo kojim potencijalnim savjetnicima kupca i svim novim vlasnicima poduzeća i trećim stranama (i njihovim savjetnicima) s kojima se u budućnosti spajamo ili koje stječemo.

Tvrtka Teva ni u kojem slučaju ne prodaje, ne iznajmljuje i ne dijeli ili ne čini osobne podatke komercijalno dostupnima bilo kojoj trećoj strani.

Kolačići i povezane tehnologije praćenja

Upotreba kolačića na web-mjestu

Tvrtka Teva upotrebljava kolačiće za prikupljanje podataka o vama i spremanje vaših internetskih preferencija. Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže male količine podataka koji se preuzimaju na vaš uređaj kada posjetite internetsku stranicu. Kolačići se zatim šalju natrag na internetsku stranicu kada je ponovno posjetite. To je korisno jer omogućuje internetskoj stranici prepoznavanje vašeg uređaja. Da biste saznali više o kolačićima, posjetite www.allaboutcookies.org

Ako želite izbrisati kolačiće koji već postoje na vašem računalu, pogledajte područje pomoći i podrške na internetskom pregledniku za upute o tome kako pronaći datoteku ili direktorij za pohranu kolačića.

Informacije o brisanju ili kontroli kolačića dostupne su i na www.allaboutcookies.org. Napominjemo da ako izbrišete naše kolačiće (ili onemogućite buduće kolačiće), možda nećete moći pristupiti određenim područjima ili značajkama web-mjesta.

Tvrtka Teva upotrebljava sljedeće kategorije kolačića na web-mjestu:

 1. kategorija: Strogo nužni kolačići

  Ovi kolačići ključni su da bismo vam omogućili kretanje po web-mjestu i upotrebu njegovih značajki. Bez tih kolačića usluge koje ste zatražili (kao što su pamćenje vaših podataka za prijavu) ne mogu se pružiti.
 1. kategorija: Kolačići performansi

  Ovi kolačići prikupljaju podatke o načinu na koji osobe upotrebljavaju web-mjesto. Na primjer, upotrebljavamo te kolačiće da bismo razumjeli kako kupci dolaze na web-mjesto i pregledavaju ili upotrebljavaju web-mjesto te istaknuli područja u kojima su moguća poboljšanja kao što su navigacija, korisničko iskustvo i marketinške kampanje. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se samo za poboljšanje načina rada web-mjesta. Na primjer, upotrebljavamo Google Analytics da bismo bolje razumjeli kako kupci upotrebljavaju web-mjesto. Ako ne želite da se Google Analytics upotrebljava na vašem pregledniku, možete instalirati ovaj dodatak za Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en_GB.
 1. kategorija: Funkcionalni kolačići

  Ovi kolačići pamte odabire koje ste napravili (kao što je odabir jezika). Oni se tada mogu upotrijebiti za pružanje iskustva usklađenijeg s vašim odabirima i za prilagođavanje vaših posjeta web-mjestu. Podaci koje ti kolačići prikupljaju mogu biti anonimizirani i ne mogu pratiti vašu aktivnost pregledavanja na drugim internetskim stranicama.
 1. kategorija: Kolačići društvenih mreža

  Naše web-mjesto uključuje gumbe koji vam omogućuju povezivanje s društvenim mrežama trećih strana Facebook i LinkedIn. Kada date privolu za slanje vaših osobnih podataka tim entitetima ili kada kliknete na te gumbe za povezivanje, slažete se da će vaš uređaj pristupati odgovarajućim internetskim stranicama, a podaci o uređaju i ostali podaci o vašem posjetu bit će poslani odgovarajućoj društvenoj mreži za pružanje usluga mjerenja, ciljanih oglasa i u druge svrhe kako je utvrđeno u njihovim pravilima o privatnosti (zajedno uz informacije o pravima i mogućnostima zaštite vaše privatnosti).

  Ta su pravila dostupna na sljedećim adresama: http://www.facebook.com/policy.php; https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

  Nismo odgovorni za njihovu naknadnu upotrebu vaših osobnih podataka ili bilo kakvih osobnih podataka koje im pružite nakon što napustite naše web-mjesto.

  Ako želite ispuniti svoja prava ispitanika u pogledu osobnih podataka podijeljenih na web-mjestu društvene mreže treće strane, možete nas kontaktirati na EUprivacy@tevaeu.com, LinkedIn ili Facebook, kako je utvrđeno u njihovim pravilima o privatnosti.
  Da biste povukli svoju privolu, slijedite poveznicu za upravljanje preferencijama kolačića.

 2. kategorija: Kolačići za oglašavanje

  Ovi kolačići upotrebljavaju se za pružanje oglasa koji su relevantniji za vas i vaše interese. Upotrebljavaju se i za ograničavanje broja prikaza oglasa kao i za pomoć pri mjerenju učinkovitosti promidžbenih kampanja. Obično ih stavljaju promidžbene mreže uz naše dopuštenje. Oni pamte da ste posjetili web-mjesto i taj podatak dijele s drugim organizacijama kao što su oglašivači.

Upotreba web-pratilica

Neke stranice našeg web-mjesta i poruke e-pošte koje možemo poslati mogu sadržavati elektroničke slike poznate kao web-pratilice (ponekad se nazivaju i jasni GIF-ovi) koje nam omogućuju brojanje korisnika koji su posjetili te stranice ili pročitali naše poruke e-pošte.

Web-pratilice prikupljaju samo ograničene podatke koji uključuju broj kolačića, vrijeme i datum prikaza stranice te opis stranice na kojoj se nalazi web-pratilica. Te pratilice ne sadržavaju nikakve osobne podatke i upotrebljavaju se samo za praćenje učinkovitosti određene kampanje.

Kako pohranjujemo vaše podatke

Ako smo sklopili ugovor s vama, vaši osobni podaci bit će zadržani tijekom trajanja vašeg ugovora i na odgovarajuće razdoblje nakon njegova prestanka u vašoj zemlji kako bismo se zaštitili od bilo kojih pravnih zahtjeva. U suprotnome, vaši će se podaci čuvati dvije godine ili na razdoblje koje je razumno potrebno u prethodno navedene svrhe, u skladu s primjenjivim zakonima.

Za više informacija o svojim posebnim okolnostima, kontaktirajte EUPrivacy@tevaeu.com.

Povjerljivost i sigurnost vaših osobnih podataka

Tvrtka Teva održava integritet podataka upotrebom relevantnih odgovarajućih tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade osobnih podataka i/ili od slučajnog gubitka, otkrivanja, pristupa ili slučajnog ili nezakonitog uništenja ili zlouporabe osobnih podataka.

Zaposlenici tvrtke Teva i izvršitelji obrade podataka koji djeluju u ime i prema uputama tvrtke Teva ugovorno su obvezni upotrebljavati te podatke samo u svrhe povezane s ispunjavanjem njihovih ugovornih obveza i stoga su obvezni čuvati vaše osobne podatke povjerljivima.

Vaša prava – samo za Europu

Prema primjenjivom zakonu možete imati pravo zatražiti od tvrtke Teva primjerak svojih podataka kako biste ih ispravili, izbrisali ili ograničili njihovu obradu ili nas možete zatražiti da neke od tih podataka prenesemo drugim organizacijama.

Također možete imati prava prigovora na neke od obrada. Ta prava mogu se ograničiti u određenim situacijama, na primjer, kada možemo dokazati da smo po zakonu dužni obraditi vaše podatke.

Kao posjetitelj/korisnik web-mjesta ne morate pružati svoje osobne podatke, osim ako to želite učiniti. Međutim, ako odlučite ne pružati svoje osobne podatke, možda nećemo moći provoditi aktivnosti opisane u odjeljku „Kako upotrebljavamo vaše podatke”.

Ako ste dali privolu za obradu vaših podataka, možete povući tu privolu u bilo kojem trenutku bez utjecaja na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Imate apsolutno pravo na odustajanje od obrade u svrhu izravnog marketinga u bilo kojem trenutku.

To možete učiniti putem uputa u komunikaciji u slučaju elektroničke poruke ili nam se možete obratiti putem kontaktnih podataka navedenih u nastavku. Za određena web-mjesta možda imate mogućnost promjene nekih marketinških preferencija putem interneta.

Ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako obrađujemo vaše osobne podatke ili želite ostvariti bilo koje od svojih prava ili želite dobiti druge informacije, kao što je primjerak testa ravnoteže legitimnih interesa, možete se obratiti Uredu za zaštitu podataka tvrtke Teva kontaktirajući nas.

Ako živite u Europi, možete nas kontaktirati na EUPrivacy@tevaeu.com.

Za sve druge regije kontaktirajte nas na IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.

Nadamo se da možemo odgovoriti na sve vaše upite o načinu obrade vaših osobnih podataka.

Međutim, ako imate neriješene nedoumice, također imate pravo podnijeti pritužbu tijelu za zaštitu podataka na području u kojem živite, radite ili vjerujete da je došlo do kršenja zaštite podataka.

Međunarodni prijenosi

Tvrtka Teva posluje međunarodno i prenosi vaše podatke primateljima navedenima u odjeljku „Dijeljenje vaših osobnih podataka” u zemljama izvan vaše zemlje i izvan Europskog gospodarskog prostora, uključujući Izrael i Sjedinjene Američke Države.

Prilikom prenošenja vaših podataka u Izrael, tvrtka Teva oslanja se na odluku Europske komisije o primjerenosti u odnosu na prijenos podataka iz Europske unije u Izrael. Pri prijenosu u druge zemlje izvan EGP-a, tvrtka Teva općenito se oslanja na standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Europska komisija.

Informacije o odgovarajućem mehanizmu mogu se pružiti na zahtjev na EUprivacy@tevaeu.com.

Promjene ove Obavijesti

Ova se Obavijest može povremeno mijenjati.

Tvrtka Teva postavit će ažuriranu verziju Obavijesti na ovu stranicu i po potrebi može vas na neki drugi način obavijestiti o promjenama.

Ažurirano: prosinac 2019.