Za sve dodatne informacije vezane uz poslovanje PLIVE slobodno nam se obratite na našu adresu:

Sjedište:
PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25
10000 Zagreb
Tel.: + 385 1 372 0000
Faks: + 385 1 37 20 111
E-mail: info@pliva.hr

          

PLIVA u Makedoniji
PLIVA Skopje d.o.o.

Nikole Parapunova b.b.
91 000 Skopje
Makedonija
Tel.: + 389 2 30 63 414
Faks: + 389 2 30 64 727
E-mail: pliva@pliva.com.mk

PLIVA u BIH
Predstavništvo PLIVE u
Bosni i Hercegovini

Ured u Sarajevu
Trg heroja 10
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel.: + 387 33 72 35 35
Faks.: + 387 33 65 39 86
E-mail: pliva@pliva.ba
www.pliva.ba

 


Actavis d.o.o.

Đorđa Stanojevića 12
11 070 Novi Beograd
Srbija
Tel.: + 381 11 20 99 300
Faks: + 381 11 20 99 733
E-mail: belgrade.infodesk@actavis.com