Tamara Sušanj Šulentić

Viša direktorica Komunikacija

PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10000 Zagreb, Croatia

Telephone: 
+ 385 1 37 24 863
+ 385 1 37 24 852

Fax:          
+ 385 1 37 24 358

Email:        
tamara.sulentic@pliva.com