Kontakt za medije

PLIVIN kutak za novinare daje popis svih objavljenih PLIVINIH vijesti. Ako imate bilo kakvih pitanja o PLIVI ili ste novinar koji traži detaljnije informacije, molimo Vas da se obratite PLIVINIM Komunikacijama.

Podijelite ovu stranicu:


Za dodatne informacije, kontaktirajte:

Tamara Sušanj Šulentić
Viša direktorica Komunikacija

PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10000 Zagreb, Croatia

Telephone: 
+ 385 1 37 24 863
+ 385 1 37 24 852

Email:        
tamara.sulentic@pliva.com