Pakiranje lijeka koje stavlja potrebe korisnika na prvo mjesto

Naše novo, izmijenjeno pakiranje jednostavno je, prepoznatljivo i lako čitljivo

Kutije Tevinih lijekova svakodnevno dolaze u ruke gotovo 200 milijuna pacijenata. Stoga smo željeli osmisliti dizajn kutije koji doprinosi pravilnoj i sigurnoj uporabi lijekova.

Iza ovog dizajna pakiranja stoji godina dana istraživanja provedenog diljem svijeta. Razgovarali smo s više od 4000 ljudi, među njima i s pacijentima, njegovateljima, ljekarnicima i liječnicima, kako bismo u potpunosti razumjeli sve potrebe naših kupaca.

Imajući na umu ove potrebe, dizajnirali smo kutiju na kojoj se ističu najvažnije informacije, čime se smanjuje rizik od pogrešaka prilikom izdavanja ili primjene lijeka. Osim toga, željeli smo Tevin brend učiniti prepoznatljivim tako što smo osmislili karakterističnu kutiju na globalnoj razini koju odlikuju sličan dizajn za sve Tevine lijekove.

Tevin jedinstven novi pristup opremanju prilagođen je potrebama pacijenata, osiguravajući da je dizajn kutija jasno prepoznatljiv i lako razumljiv. Što je najvažnije, jasno istaknute bitne informacije na novom pakiranju pomažu pacijentima da pravilno koriste lijekove.

Transkript videa:

Osmisliti pakiranje koje stavlja potrebe korisnika na prvo mjesto

Naši proizvodi dolaze do milijuna ljudi svaki dan…

…stoga vam pakiranje naših lijekova mora pomoći…

…omogućiti pacijentima sigurnu i pravilnu uporabu lijekova

Kako bismo osmislili naš sustav opremanja, pokrenuli smo…

istraživanje koje je trajalo godinu dana

Razgovarali smo s više od 4000 ljudi

diljem svijeta…

ljekarnicima / pacijentima i njegovateljima / liječnicima

…kako bismo uistinu shvatili potrebe naših korisnika

Ljekarnici

„Jasnoća je ključna kako bi se smanjio rizik od pogreške.“ Ljekarnik, UK

„Bilo bi lakše kada bi bitne informacije bile vidljive na svim stranicama kutije.“ Ljekarnik, Poljska

Pacijenti i njegovatelji

„Previše je podataka koji su tiskani presitnim slovima.”

Pacijent, SAD

„Slika lijeka znači manje nagađanja.“

Pacijent, Izrael

Liječnici

“Klinički izgled pakiranja može djelovati odbojno.“ Liječnik, Njemačka

Naš dizajn kutije odgovara na ove potrebe

Naša jedinstvena nova kutija je…

Raznovrsna Čitljiva Jednostavna

Redoslijed informacija prema njihovoj važnosti lako se može iščitati

Naziv lijeka najviše se ističe…

…a svaki proizvod razlikuje se prema boji

Kontrastnim bojama snažno se ističe razlika između jačina lijeka

Naše ikone lako su razumljive i jamče vam da imate

pravi proizvod

A našim logom Teva jamčimo pacijentima sigurnost

Na svakoj strani kutije jasno su prikazane bitne informacije…

…kako biste brzo pronašli pravi proizvod, bez obzira na to kako ga skladištite

Primjenom različitih boja jasno su istaknuti naziv i jačina svakog proizvoda

Tablica na poleđini kutije sadrži jasno strukturirane dodatne informacije

Naš sustav opremanja lijekova primjenjuje se na cjelokupni portfelj…

…i omogućava korisnicima jasan pregled našeg širokog asortimana proizvoda

Izvornih lijekova / Generičkih lijekova / Bezreceptnih lijekova

Osmišljen da smanji…pogreške

Olakša…razumijevanje

Olakša…uporabu

Osiguravamo pakiranje koje stavlja potrebe korisnika na prvo mjesto

Pakiranje prilagođeno korisniku

Boje i krugovi ističu bitan sadržaj osiguravajući da se informacije čitaju po važnosti

Proizvodi se razlikuju prema boji

Naziv proizvoda je uvećan i u boji, što olakšava pronalaženje pravog lijeka

Jačina je istaknuta u obojenom krugu

Različite jačine prikazane su različitom bojom, što vam olakšava pronalaženje pravog proizvoda

Ikone vam pomažu da shvatite o kojem se obliku proizvoda radi

Jednostavne ikone dodatno osiguravaju da ste odabrali ispravan proizvod

Bitni podaci na svakoj strani kutije omogućavaju spremanje proizvoda okrenutog u bilo kojem smjeru

Tablica na poleđini kutije sadrži jasno strukturirane dodatne informacije

Kvalitetni lijekovi koje proizvodi pouzdani Tevin brend

Saznajte više o sigurnoj uporabi lijekova

Kliknite za više detalja