Teva objavila napredak u osiguravanju pristupa lijekovima i ispunjavanju okolišnih obveza, ostvarivši i premašivši nekoliko ESG ciljeva prije roka

  • Do 2022. pokrenuto pet programa pristupa lijekovima (63 % od cilja zadanog do 2025.); potrebitim pacijentima donirano lijekova u vrijednosti 699,6 milijuna USD
  • Smanjene ukupne emisije stakleničkih plinova opsega 1 i 2 za 24 % (u odnosu na 2019.) i ukupne emisije stakleničkih plinova opsega 3 za 12 % (u odnosu na 2020.); ostvareni ili premašeni ciljevi zadani do 2030. u pogledu povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja ukupnog povlačenja vode u područjima u kojima se predviđa problem s opskrbom vode
  • U 10 % najboljih kompanija u industriji prema ključnim indeksima, uključujući S&P Global, ISS ESG i EcoVadis 

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE i TASE: TEVA) objavila je Izvješće o napretku u području zaštite okoliša, društvene odgovornosti i upravljanja (ESG) za 2022. godinu, u kojem se navode postignuća kompanije, kao što je ispunjavanje više od 40 % od 23 dugoročna cilja, od kojih šest prije roka. Kompanija je uspješno dostigla cilj zadan do 2030. u pogledu povećanja energetske učinkovitosti, premašila cilj zadan do 2030. u pogledu smanjenja ukupnog povlačenja vode u područjima u kojima se predviđa problem s opskrbom vode te ispunila svoje ciljeve zadane do 2023. koji se odnose na obuku zaposlenika o politikama sukladnosti.

Teva je jedan od najvećih svjetskih proizvođača generičkih lijekova, zbog čega je liječenje pristupačnije i dostupnije pacijentima. U svojoj ESG strategiji Teva pokriva područja koja su najvažnija za njezino poslovanje i na koja može najviše utjecati, što omogućava kompaniji da stvara dugoročne vrijednosti i nastavlja poboljšavati živote pacijenata.

„U Tevi smatramo da moramo odgovorno djelovati i pažljivo upravljati nefinancijskim područjima kako bi osigurali održivost naše kompanije. Naše Izvješće o napretku u zaštiti okoliša, društvenoj odgovornosti i upravljanju za 2022. godinu prikazuje naš strateški pristup, prioritetne teme i posebnu upravljačku strukturu, uključujući i proširene rezultate. Dosada smo izdali zelenih obveznica (SLB) u vrijednosti od 7,5 milijardi USD koje nas obvezuju na ispunjavanje naših okolišnih i društvenih ciljeva, što čini Tevu najvećim izdavateljem zelenih obveznica u farmaceutskoj industriji. Radimo na ovakav način jer je korisno za naše poslovanje i ispravno za svijet“, rekao je Richard Francis, Tevin predsjednik i glavni izvršni direktor.

Izvješće je u skladu s vodećim standardima izvještavanja kao što su standardi Globalne inicijative za izvještavanje (GRI), standardi Odbora za računovodstvene standarde održivosti (SASB) i preporuke Radne skupine za objavljivanje financijskih informacija povezanih s klimatskim promjenama (TCFD) te Globalni sporazum Ujedinjenih naroda.

U 2022. godini Teva je:

  • Povećala pristup lijekovima na globalnoj razini. Teva je do 2022. pokrenula pet programa pristupa lijekovima (63 % od cilja zadanog do 2025.), osiguravajući lijekove onima koji ih inače ne bi mogli priuštiti ili nabaviti. Također je potrebitim pacijentima donirala lijekova u vrijednosti 699,6 milijuna USD.
  • Smanjila svoj ekološki utjecaj. Teva je smanjila svoje ukupne emisije stakleničkih plinova opsega 1 i 2 za 24 % (u odnosu na 2019.), što je prije roka za postizanje zadanog cilja za 2025. (smanjenje od 25 %), kao i ukupne emisije stakleničkih plinova opsega 3 za 12 % (u odnosu na 2020.). Tevine ciljeve za smanjenje emisija stakleničkih plinova nedavno je odobrila inicijativa Ciljevi temeljeni na znanosti (SBTi), što predstavlja vanjsku potvrdu Tevinih ambicioznih klimatskih obveza.
  • Doprinijela gospodarstvima i zdravstvenim sustavima širom svijeta. Tevini generički lijekovi doprinijeli su uštedama od oko 44 milijarde USD u 21 zemlji, dok je Tevina direktna i indirektna gospodarska aktivnost u 24 zemlje doprinijela BDP-u s 20 milijardi USD, podržala 237 103 radnih mjesta te ostvarila oko 8,2 milijarde USD u prihodima od rada.
  • Ojačala kulturu uključivosti i različitosti. Teva je provela obveznu obuku svih zaposlenika o poticanju uključivog ponašanja te je dodala model uključivog menadžmenta u sve globalne programe za razvoj menadžmenta. Zaposlenici i dalje visoko ocjenjuju Tevine prakse uključivosti i različitosti, uz rast zadovoljstva na 82 %.
  • Nastavila promicati sukladnost i etiku. Poslovanje s integritetom ovisi o svim Tevinim zaposlenicima. Teva je obučila gotovo 100 % zaposlenika o politikama sukladnosti, uključujući i teme kao što su borba protiv korupcije, pošteno tržišno natjecanje i privatnost podataka.
  • Unaprijedila integraciju ESG-a u upravljanje nabavom i lancem opskrbe. Teva je ojačala svoj lanac opskrbe tako što je nastavila primijenjivati ESG kriterije u svoj proces odabira dobavljača koji se temelji na podacima. Kompanija je procijenila ESG učinak gotovo polovice svojih ključnih dobavljača (56 % od zadanog cilja do 2025.). Također je započela i procjenu ljudskih prava i zaštite okoliša na 38 ESG tema za više od 3500 dobavljača te svih Tevinih operacija.

Tevini rezultati u području zaštite okoliša, društvene odgovornosti i upravljanja nastavljaju se poboljšavati, pa se prema ključnim indeksima, uključujući S&P Global, ISS ESG i EcoVadis, kompanija svrstala u 10 % najboljih kompanija u industriji. Kompanija je zabilježila i rast svog S&P Global rezultata za 13 bodova u godini dana, na 54.

Teva je u 2022. započela i novu procjenu materijalnosti kako bi osigurala da područja na koja je usmjerena ostanu relevantna i odražavaju prioritete dionika i nove probleme. Rezultati će poslužiti za ažuriranje Tevine ESG strategije i omogućiti kompaniji da maksimalno poveća svoj utjecaj.

Saznajte više u  Tevinom ESG izvješću za 2022. godinu.

O Tevi

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA) već više od stoljeća razvija i proizvodi lijekove kako bi poboljšala živote ljudi. Globalni smo lider u generičkim i inovativnim lijekovima s portfeljem od više od 3500 proizvoda u gotovo svakom terapijskom području. Gotovo 200 milijuna ljudi u cijelome svijetu svakodnevno uzima Tevin lijek, a opskrbljuje ih jedan od najvećih i najsloženijih opskrbnih lanaca u farmaceutskoj industriji. Uz našu prisutnost u generičkim lijekovima, imamo značajna istraživanja i operacije u području inovativnih lijekova, koji podržavaju naš rastući portfelj inovativnih i biofarmaceutskih proizvoda.

Upozorenje u vezi s izjavama koje se odnose na budućnost

Ova objava za medije sadrži izjave koje se odnose na budućnost u smislu Zakona o privatnim sudskim postupcima vezano za vrijednosne papire iz 1995., koje se temelje na trenutačnim uvjerenjima i očekivanjima menadžmenta i podložne su značajnim, poznatim i nepoznatim, rizicima i neizvjesnostima zbog kojih bi se naši budući rezultati, uspješnost ili postignuća mogli značajno razlikovati od onih izraženih ili pretpostavljenih u takvim izjavama. Važni čimbenici koji bi mogli uzrokovati ili pridonijeti takvim razlikama uključuju rizike koji se odnose na: našu sposobnost da utječemo na i učinkovito izvršavamo naše društvene, gospodarske, okolišne i upravljačke strategije i ciljeve; ekološke rizike; nepoštovanje primjenjivih zakona o zaštiti okoliša, kao i zakona i propisa o zaštiti zdravlja i sigurnosti diljem svijeta; našu sposobnost da postignemo ciljeve postavljene u našim izdanim nadređenim obveznicama koji vezanim uz održivost te drugim financijskim instrumentima vezanim uz održivost; utjecaja problema u području zaštite okoliša, društvene odgovornosti i upravljanja na naše poslovanje; posljedice klimatskih promjena; našu sposobnost da se uspješno natječemo na tržištu, uključujući i to da smo značajno ovisni o našim generičkim proizvodima; našu znatnu zaduženost; naše poslovanje i operacije općenito, uključujući i utjecaj globalnih gospodarskih uvjeta i drugih makroekonomskih kretanja te odgovor vlade i društva na iste; usklađenost, regulatorna i parnična pitanja, uključujući i nepoštovanje složenih pravnih i regulatornih uvjeta; ostale financijske i gospodarske rizike; i druge čimbenike koje smo naveli u našem godišnjem izvješću na obrascu 10-K za godinu koja je završila 31. prosinca 2022., uključujući i one navedene u poglavljima „Čimbenici rizika” i „Upozorenje u vezi s izjavama koje se odnose na budućnost” i pod sličnim naslovima u našim drugim izvješćima koja podnosimo Komisiji za vrijednosne papire i burzu SAD-a. Izjave koje se odnose na budućnost odnose se samo na datum na koji su dane i ne preuzimamo nikakvu obvezu ažuriranja ili izmjene bilo koje izjave koja se odnosi na budućnost ili drugih informacija iz ove objave, bez obzira rezultiraju li iz novih informacija, budućih događaja ili nečeg drugog. Upozoravamo vas da se ne oslanjate pretjerano na ove izjave koje se odnose na budućnost.

Vidi izvornu verziju na businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20230509005164/en/

Kontakt za odnose s javnošću
Republika Hrvatska

Tamara Sušanj Šulentić, (01) 372-4863

Tamara.Susanj-Sulentic@pliva.com.