Pravne informacije

Svako korištenje internetskih stranica www.pliva.hr podliježe uvjetima navedenima u nastavku teksta. Dokumenti objavljeni na www.pliva.hr mogu se upotrebljavati isključivo za osobne potrebe korisnika i u nekomercijalne svrhe uz poštivanje autorskih i drugih vlasničkih prava i svih navedenih ograničenja. Sadržaj, odnosno dijelovi sadržaja ne smiju se kopirati, reproducirati ili distribuirati bez prethodne izričite suglasnosti PLIVA Hrvatske d.o.o. ("PLIVA").

Ova internetska stranica sadržava općenite informacije o PLIVI te njenim proizvodima i uslugama. Njihova svrha nije davanje liječničkih savjeta ili uputa o primjeni PLIVINIH lijekova ili lijekova njenih povezanih društava. Za savjete ili upute vezane za naše proizvode i usluge molimo Vas da se obratite izravno PLIVI ili se savjetujte s medicinskim stručnjacima i nadležnim tijelima u svojoj zemlji. Sadržane informacije nisu zamjena za savjetovanje s liječnicima i drugim zdravstvenim djelatnicima ni preporuka za određenu terapiju. Podaci sadržani na ovim stranicama ne smiju se koristiti za dijagnosticiranje i liječenje zdravstvenih tegoba ili bolesti bez savjetovanja s kvalificiranim zdravstvenim osobljem.

PLIVA nastoji osigurati točnost i preciznost informacija na ovoj internetskoj stranici, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti. Svi korisnici pristupaju i koriste se sadržajima objavljenima na www.pliva.hr na vlastitu odgovornost. PLIVA ne snosi odgovornost za bilo kakvu izravnu, slučajnu, naknadnu, neizravnu ili kaznenu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizaći iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.pliva.hr kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ovih internetskih stranica.

Sve slike i informacije sadržane na ovoj internetskoj stranici zaštićene su autorskim i drugim vlasničkim pravima. Svi nazivi proizvoda tiskani velikim slovima ili označeni na drugi odgovarajući način zaštićeni su žigovi njihovih legitimnih vlasnika, PLIVE, njezinih povezanih društava, ugovornih partnera, davatelja licencija ili joint-venture partnera koje PLIVA ima pravo koristiti u određenim zemljama u svijetu.

Ova internetska stranica sadržava ili bi mogla sadržavati informacije trećih strana i linkove na druge internetske stranice na čiji sadržaj PLIVA ne može utjecati. Takve informacije označene su na odgovarajući način gdje god je to prema PLIVINOJ procjeni bilo moguće. PLIVA ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili drugih karakteristika tih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za njih. PLIVA pridržava pravo izmjene sadržaja ove internetske stranice u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Podijelite ovu stranicu: