Abakavir Lamivudin Pliva

Naziv lijeka

Abakavir/lamivudin Pliva 600 mg/300 mg filmom obložene tablete


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

abakavir/lamivudin

Oblik

600 mg/300 mg filmom obložene tablete

Pakiranje

tbl. 30x(600 mg + 300 mg)

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept