Ambrisentan Teva 10 mg

Naziv lijeka

Ambrisentan Teva 10 mg filmom obložene tablete


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

ambrisentan

Oblik

10 mg filmom obložene tablete

Pakiranje

tbl. 30x10 mg

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept