Ambrisentan Teva 5 mg

Naziv lijeka

Ambrisentan Teva 5 mg filmom obložene tablete


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

ambrisentan

Oblik

5 mg filmom obložene tablete

Pakiranje

tbl. 30x5 mg

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept