Apiksaban Teva 2,5 mg

Naziv lijeka

Apiksaban Teva 2,5 mg filmom obložene tablete


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

apiksaban

Oblik

2,5 mg filmom obložene tablete

Pakiranje

Blisteri od 10, 20, 21, 60, 63, 100, 168 ili 200 filmom obloženih tableta. Bočice sa zatvaračem sigurnim za djecu: 60 filmom obloženih tableta.

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept