Apiksaban Teva 5 mg

Naziv lijeka

Apiksaban Teva 5 mg filmom obložene tablete


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

apiksaban

Oblik

5 mg filmom obložene tablete

Pakiranje

Blisteri od 14, 20, 28, 30, 56, 60, 100, 105, 168 ili 200 filmom obloženih tableta. Bočice sa zatvaračem sigurnim za djecu: 60 filmom obloženih tableta.

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept