Atremia

Naziv lijeka

Atremia 0,5 mg tvrde kapsule


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

anagrelid

Oblik

0,5 mg tvrda kapsula

Pakiranje

100 tvrdih kapsula

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept