Bilumid 150 mg

Naziv lijeka

Bilumid 150 mg filmom obložene tablete


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

bikalutamid

Oblik

150 mg filmom obložene tablete

Pakiranje

28 tbl

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept