Bilumid 50 mg

Naziv lijeka

Bilumid 50 mg filmom obložene tablete


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

bikalutamid

Oblik

50 mg filmom obložene tablete

Pakiranje

28 tbl

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept