Cinqaero 2,5 ml

Naziv lijeka

Cinqaero 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, boč. stakl. 1x2,5 ml


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

reslizumab

Oblik

10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju boč. stakl. 1x2,5 ml

Pakiranje

boč. stakl. 1x2,5 ml

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept