Co-Atorvox 10 mg/40 mg

Naziv lijeka

Co-Atorvox 10 mg/40 mg filmom obložene tablete


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

ezetimib, atorvastatin

Oblik

10 mg/40 mg filmom obložene tablete

Pakiranje

tbl. 30

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept