Deferasiroks Pliva

Naziv lijeka

Deferasiroks Pliva 500 mg tablete za oralnu suspenziju


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

deferasiroks

Oblik

500 mg tablete za oralnu suspenziju

Pakiranje

30 tableta za oralnu suspenziju

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept