Dinamico 100 mg Tablete

Naziv lijeka

Dinamico 100 mg tablete za žvakanje


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

sildenafil

Oblik

100 mg tablete za žvakanje

Pakiranje

4 tbl

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept