Dinamico 50 mg Tablete

Naziv lijeka

Dinamico 50 mg tablete za žvakanje


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

sildenafil

Oblik

50 mg tablete za žvakanje

Pakiranje

4 tbl

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept