Doxorubicin Pliva 2 mg

Naziv lijeka

Doxorubicin Pliva 2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

doksorubicin

Oblik

2 mg/ml otopina za injekciju/infuziju

Pakiranje

1 staklena bočica s 25 ml otopine za injekciju /infuziju / 1 staklena bočica s 5 ml otopine za injekciju/infuziju

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept