Ebilfumin 45 mg

Naziv lijeka

Ebilfumin 45 mg tvrde kapsule


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

oseltamivir

Oblik

45 mg, kapsula tvrda

Pakiranje

kapsula u blisteru, u kutiji

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept