Emtricitabin Tenofovirdizoproksil Pliva

Naziv lijeka

Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva 200 mg/245 mg filmom obložene tablete


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

emtricitabin/tenofovirdizoproksil

Oblik

200 mg/245 mg filmom obložene tablete

Pakiranje

tbl. 30x(200 mg + 245 mg)

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept