Indapamid SR Pliva

Naziv lijeka

Indapamid SR Pliva 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

indapamid

Oblik

1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Pakiranje

prod tbl. 30

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept