Izosan G

Naziv lijeka

Izosan - G


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

natrijev dikloroizocijanurat dihidrat

Oblik

granulat sadržava 100% natrijevog dikloroizocijanurat dihidrata

Pakiranje

100 g, 1 kg

Dodatne informacije

Medicinski proizvod