Klavocin Bid 400 mg

Naziv lijeka

Klavocin bid 400 mg + 57 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

amoksicilin + klavulanska kiselina

Oblik

400 mg + 57 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju

Pakiranje

susp. 70 ml (400 mg +57 mg)/5 ml

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept