Klavocin bid 400 mg + 57 mg

Naziv lijeka

Klavocin bid 400 mg + 57 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

amoksicilin + klavulanska kiselina

Oblik

400 mg + 57 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju

Pakiranje

praš. za oral. susp.

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept