Lakozamid Pliva 150 mg

Naziv lijeka

Lakozamid Pliva 150 mg filmom obložene tablete


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

lakozamid

Oblik

150 mg filmom obložene tablete

Pakiranje

56 film obl.tableta

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept