Lakozamid Pliva 50 mg

Naziv lijeka

Lakozamid Pliva 50 mg filmom obložene tablete


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

lakozamid

Oblik

50 mg filmom obložene tablete

Pakiranje

56 film obl.tableta

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept