Lonquex 6 mg

Naziv lijeka

Lonquex 6 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

lipegfilgrastim

Oblik

1 napunjena štrcaljka, sadrži 6 mg lipegfilgrastima

Pakiranje

1 napunjena štrcaljka

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept