Melarth 5 mg

Naziv lijeka

Melarth 5 mg tablete za žvakanje


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

montelukast

Oblik

5 mg tablete za žvakanje

Pakiranje

tbl. za žvak. 28x5 mg

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept