Myocet

Naziv lijeka

Myocet liposomal 50 mg prašak, disperzija i otapalo za koncentrat za disperziju za infuziju


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

liposomski doksorubicinklorid

Oblik

Myocet liposomal se isporučuje kao sustav od tri bočice: doksorubicin HCl, liposomi i pufer.

Pakiranje

2 kompleta bočica od tri sastojka

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept