Namaxir 17,5 mg

Naziv lijeka

Namaxir 17,5 mg napunjena štrcaljka


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

metotrexat

Oblik

17,5 mg napunjena štrcaljka

Pakiranje

1 napunjena štrcaljka

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept