Oktreotid Teva 30 mg

Naziv lijeka

Oktreotid Teva 30mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

oktreotid

Oblik

30 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju

Pakiranje

prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept