Pemetreksed Pliva 25 mg

Naziv lijeka

Pemetreksed Pliva 25 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

pemetreksed

Oblik

koncentrat za otopinu za infuziju 25 mg/ml

Pakiranje

Jedna 500 mg/20 ml bočica / Jedna 1000 mg/40 ml bočica

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept