Plivatinib 100 mg

Naziv lijeka

Plivatinib 100 mg filmom obložene tablete


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

imatinib

Oblik

100 mg filmom obložene tablete

Pakiranje

60 filmom obloženih tableta

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept