Plivatinib 400 mg

Naziv lijeka

Plivatinib 400 mg filmom obložene tablete


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

imatinib

Oblik

400 mg filmom obložene tablete

Pakiranje

30 filmom obloženih tableta

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept