Qvar Autohaler

Naziv lijeka

Qvar Autohaler 100 µg/doza stlačeni inhalat, otopina


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

beklometazon

Oblik

100 µg/doza stlačeni inhalat, otopina

Pakiranje

200 doza

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept