Teruma 14 mg

Naziv lijeka

Teruma 14 mg filmom obložene tablete


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

teriflunomid

Oblik

14 mg filmom obložene tablete

Pakiranje

pakiranja koja sadrže 10, 14, 28, 30 i 84 filmom obložene tablete ili pakiranja s jediničnim dozama koji sadrže 10x1, 28x1, 30x1 i 84x1 filmom obloženu tabletu

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept