Tovedeso 7 mg

Naziv lijeka

Tovedeso 7 mg tablete sa produljenim oslobađanjem


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

desfesoterodin

Oblik

7 mg tablete sa produljenim oslobađanjem

Pakiranje

28 tbl

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept