Valganciklovir Pliva

Naziv lijeka

Valganciklovir Pliva 450 mg filmom obložene tablete


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

valganciklovir

Oblik

450 mg filmom obložene tablete

Pakiranje

tbl. 60x450 mg

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept