Organizacijska kultura

PLIVA održava, njeguje i razvija svoju organizacijsku kulturu koja je odraz vrijednosti u koje kompanija i zaposlenici vjeruju i koje zastupaju. Naš temeljni cilj je poboljšati kvalitetu života i zaštitu zdravlja osiguravajući široku dostupnost i visoku kvalitetu naših proizvoda.

Organizacijska kultura podrazumijeva set normi, vrijednosti, uvjerenja i stavova, koji se prožimaju kroz sve dijelove organizacije te imaju snažan utjecaj na način funkcioniranja kompanije. Stvarana kolektivno tijekom duljeg vremena, ona predstavlja osobnost PLIVE i kao takva je ključan faktor ostvarivanja strateških ciljeva i uspješnosti te bitan preduvjet bržeg prilagođavanja stalnim promjenama. 

Jedan od najsnažnijih izvora našeg uspjeha i naše konkurentske snage na tržištu rada su kvalitetni, obrazovani i motivirani zaposlenici. PLIVA ima gotovo pola stoljeća dugu tradiciju selekcije novih zaposlenika te ovom procesu poklanja izuzetnu pažnju. S obzirom da je poslovanje u farmaceutskoj industriji specifično, PLIVA mlade stručnjake koji su upravo završili svoje formalno obrazovanje dodatno educira za pojedina radna mjesta, primjerice u proizvodnji ili osiguranju kvalitete, i ulaže u njihov razvoj. Za sve stručne i menadžerske pozicije ključno je izdvojiti kandidate vrhunskih kognitivnih sposobnosti, motivirane za konstantno učenje i vlastiti razvoj i timski rad. Iako je kod kandidata s radnim iskustvom važno i konkretno znanje koje mogu donijeti, u selekciji se naglasak stavlja na prethodno navedene osobine, koje je nemoguće ili vrlo teško promijeniti.

Značenje i ulogu zaposlenika i njihovih znanja za uspjeh i razvoj kompanije odavno smo prepoznali i upravo zato u znanje usmjeravamo značajne napore i sredstva. Naše je opredjeljenje omogućiti svakom zaposleniku steći znanja potrebna za obavljanje posla u području u kojem radi, te od svakog očekujemo i podržavamo učenje kroz cijeli radni vijek.

Integralnim dijelom upravljanja smatramo i upravljanje učinkom temeljeno na rezultatima. Cilj upravljanja učinkom je nagrađivanje izvanrednog učinka, ponašanja i ključnih kompetencija koje pridonose ostvarivanju uspješnih poslovnih rezultata i jačanju PLIVINOG brenda. Pored sustava nagrađivanja, svojim zaposlenicima pružamo mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja u karijeri.

Ovdje možete pogledati detalje vezane uz prijavu za posao.

Podijelite ovu stranicu: