Uvjeti natječaja Zajedno prema zdravlju

Zajedno za humaniji pristup zdravstvenoj skrbi

PLIVA Hrvatska d.o.o. organizira natječaj za dodjelu financijske potpore s ciljem pružanja podrške aktivnostima usmjerenim pacijentima i njihovim njegovateljima („Natječaj“). Biti pacijent nikada nije ugodno te samo iskustvo može biti vrlo teško i ponekad uključivati gubitak kontrole, neovisnosti, pa čak i dostojanstva. Pacijenti često ovise o drugima koji za njih nesebično skrbe i pružaju im podršku u trenutcima kada im je to najpotrebnije, često pri tome bez potrebne edukacije, ali s mnogo volje i entuzijazma.

Organizacijom ovog natječaja, Teva i PLIVA Hrvatska d.o.o. žele doprinijeti uspjehu javnih i privatnih organizacija koje razvijaju projekte, aktivnosti i inicijative koje olakšavaju pacijentima i njihovim bližnjima život s iskustvom bolesti, stvaraju ugodnije i sigurnije okruženje te nude psihološku podršku za vrijeme liječenja ili oporavka.

Tražimo one inicijative ili programe koji pozitivno utječu na iskustvo pacijenata i njihovih obitelji, koje kreativnošću i originalnošću ukazuju na to da postoji drugačiji način da iskustvo liječenja bude humanije, koje trajno utječu na pacijente i njihove obitelji i od kojih svi možemo učiti u potrazi za novim i boljim načinima kako učiniti zdravstvenu skrb humanijom. Teva i PLIVA Hrvatska d.o.o. vjeruju da se takav angažman treba prepoznati, nagraditi i kontinuirano poticati kako bi se u konačnici potaknulo i pružanje bolje skrbi pacijentima.

Projekti i inicijative koji poboljšavaju kvalitetu života pacijenata (predmet Natječaja)

U sklopu Natječaja „Zajedno prema zdravlju“, dodijelit će se novčana sredstva projektima i inicijativama razvijenim u bolnicama, zdravstvenim centrima, ustanovama,  udrugama pacijenata, zakladama, fundacijama, ili drugim pravnim osobama za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera, s područja Republike Hrvatske („neprofitna organizacija“). Zbog svoje kvalitete, a posebno kreativnosti, inovativnosti i mašte uključenih u njihovo osmišljavanje, ti projekti doprinose poboljšanju kvalitete života pacijenata i njihovih obitelji.

Svi zainteresirani svoje projekte mogu prijaviti do 2. lipnja 2023. godine. Prijave se podnose isključivo putem obrasca dostupnog na web stranici www.pliva.hr/zajedno-prema-zdravlju. Sve dodatne informacije vezane uz natječaj dostupne su na službenoj web stranice PLIVE. Uz prijavu je obavezno priložiti prezentaciju projekta te dokumentaciju koja uključuje sve informacije o projektu te o neprofitnoj organizaciji koja projekt organizira ili provodi, uz potvrdu da je organizacija neprofitnog tipa, kako je to definirano točkom 2. odjeljka A ovog Natječaja.

Neprofitne organizacije čiji su prijavljeni projekti u jednom od dva prethodna izdanja natječaja održanima 2021. odnosno 2022. godine izabrani kao pobjednički te im je dodijeljena donacija nemaju pravo prijave na ovogodišnje izdanje natječaja Zajedno prema zdravlju.

Među prijavljenima izabrat će se četiri pobjednička projekta kojima će biti dodijeljena novčana sredstva u obliku donacije. Ukupni iznos novčanih sredstava je 28.000,00 EUR i ravnomjerno će se razdijeliti među pobjedničkim projektima.

Pravila i odredbe Natječaja

Kriteriji i način prijave

1. Dodjelom financijske potpore u okviru akcije „Zajedno prema zdravlju“ PLIVA Hrvatska d.o.o. namjerava podržati projekte, aktivnosti i inicijative koje omogućuju pacijentima da se na najbolji mogući način suoče s iskustvom bolesti, unaprijede kvalitetu života tijekom liječenja, stvarajući ugodno i sigurno okruženje za njih i njihove obitelji. Natječaj je namijenjen neprofitnim organizacijama koje pružajući organizacijsku, psihološku ili drugu vrstu podrške pomažu pacijentima i njihovim njegovateljima da se osjećaju bolje i žive kvalitetnije.

2. Zainteresirane neprofitne organizacije svoje prijave mogu poslati do 29. svibnja 2023. godine putem obrasca za prijave dostupnog na službenoj web stranici. Svaka prijava mora sadržavati sljedeće:

a) prezentaciju projekta koja sadrži sve relevantne informacije o projektu (glavni cilj, ciljanu skupinu kojoj je namijenjen, planirane vremenske okvire njegova provođenja) te ga predstavlja u pravom svjetlu,

b) financijske okvire predloženog projekta uz navođenje drugih izvora financiranja, ako oni postoje,

c) podatke o pravnom ustroju i registraciji neprofitne organizacije koja projekt želi realizirati na području Republike Hrvatske, uz statut i dokumentaciju koja dokazuje da su neprofitnog tipa,

d) ispunjen obrazac za prijavu s osnovnim podacima o samom projektu, organizaciji i kontakt osobi odgovornoj za projekt te kratkim opisom pozitivnog utjecaja projekta na kvalitetu života pacijenata,

e) druge dokumente/materijale koji mogu biti relevantni za potrebe što bolje prezentacije prijavljenog projekta.

Nakon isteka roka za slanje prijava, PLIVA Hrvatska d.o.o. provest će inicijalnu provjeru formalnih kriterija prijava predviđenih ovim Natječajem, kako bi utvrdila ispravnost pristiglih prijava. Zbog toga je uz obrazac za prijavu potrebno priložiti svu dokumentaciju kao što je navedeno u točki 2. ovog odjeljka.

Jedna neprofitna organizacija može prijaviti više projekata, no za svaki projekt potrebno je poslati zasebnu prijavu te priložiti pripadajuću dokumentaciju.

Kako bi se potvrdilo da su neprofitnog karaktera, potrebno je priložiti kopiju statuta navedene neprofitne organizacije.

Svaka prijava predana na bilo koji način osim gore navedenog, i/ili nakon isteka roka, i/ili bez podataka navedenih u ovom Natječaju, smatrat će se nepotpunom te će automatski biti isključena iz Natječaja, bez slanja posebnog priopćenja neprofitnoj organizaciji.

Slanje prijave podrazumijeva potpuno i izričito prihvaćanje pravila sadržanih u ovom Natječaju.

Sudionici natječaja dužni su prilikom dijeljenja osobnih podatka u okviru ovog Natječaja postupati u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i ostalim mjerodavnim propisima o zaštiti osobnih podatka („Propisi o zaštiti osobnih podataka“). PLIVA Hrvatska d.o.o. će osobne podatke unesene u prijavi obrađivati isključivo u svrhu ovog Natječaja i za vrijeme trajanja ovog Natječaja, u skladu s Propisima o zaštiti osobnih podataka. Više o pravilima privatnosti na https://www.pliva.hr/privacy-policy/.

U natječaju kao sudionici natječaja ili njihovi predstavnici ne smiju sudjelovati zaposlenici organizatora, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Selekcijski postupak

a) Nakon isteka roka za slanje prijava, slijedi faza predselekcije u kojoj će PLIVA Hrvatska d.o.o. kao organizator Natječaja provjeriti zadovoljavaju li prijavljeni projekti i neprofitne organizacije koje su ih prijavile kriterije propisane pravilima ovog Natječaja kako bi mogli sudjelovati u dodjeli financijskih potpora.

b) Nepotpune prijave ili one koje neće zadovoljavati sve kriterije propisane pravilima ovog Natječaja bit će automatski isključene iz daljnjeg natjecanja.

c) Oni projekti/inicijative koji zadovoljavaju sve kriterije propisane pravilima ovog Natječaja ulaze u sljedeći krug glasanja koji će se sastojati od dvije faze:

  • u prvoj fazi odbor sastavljen od predstavnika iz različitih poslovnih područja PLIVE Hrvatska d.o.o. te vanjskih dionika, zdravstvenih stručnjaka i pripadnika šire zdravstvene i znanstvene zajednice u Republici Hrvatskoj, izabrat će projekte koje smatraju najboljima i koji ulaze u drugu fazu glasanja;
  • u drugoj fazi svi zaposlenici PLIVE Hrvatska d.o.o. imat će priliku glasati te među projektima koje je u prvoj fazi odabrao gore navedeni odbor odabrati 4 projekta kojima će na kraju biti dodijeljena novčana sredstva;
  • u drugoj fazi uz sve zaposlenike PLIVE za pobjednike će također moći glasati i zdravstveni stručnjaci koji imaju pristup PLIVINOJ PhEA aplikaciji preko koje će im biti omogućena dodjela glasova te biranje pobjednika
  • glasovi PLIVINIH zaposlenika te zdravstvenih stručnjaka koji su glasali preko PhEA aplikacija će se zbrojiti te će se tako odlučiti o pobjednicima natječaja
  • u slučaju da su projekti u drugoj fazi glasovanja izjednačeni po broju glasova koje su im dodijelili zaposlenici PLIVE Hrvatska d.o.o., pobjednike Natječaja birat će odbor iz prve faze glasovanja.

U slučaju manjeg broja prijava PLIVA Hrvatska d.o.o. kao organizator Natječaja zadržava pravo uključivanja i slanja manjeg broja projekata na daljnje glasanje te sukladno tome zadržava pravo preraspodjele novčanih sredstava namijenjenih pobjedničkim projektima.

Odabrane sudionike Natječaja (pobjednike) PLIVA Hrvatska d.o.o. obavijestit će putem e-maila naznačenog u prijavi najkasnije do 31.12.2023.

Donacije

- Za svaki od 4 pobjednička projekta PLIVA Hrvatska d.o.o. donirat će iznos do 7.000,00 EUR usmjeren isključivo na realizaciju i/ili potporu izabranog projekta, odnosno iznos koji bude određen u slučaju iz gornje točke 4., odjeljak B ovog Natječaja.

- PLIVA Hrvatska d.o.o. isplatit će novčana sredstva u obliku donacije za potporu razvoju i realizacije odabranih pobjedničkih projekata. Kako bi se definirali uvjeti za dodjelu ove donacije, PLIVA Hrvatska d.o.o. potpisat će ugovor o donaciji sa svakim od četiri pobjednika.

- Natječaj će se oglašavati i putem medija te digitalnih kanala PLIVA Hrvatska d.o.o. te sudionici slanjem svoje prijave automatski daju svoje odobrenje da se podaci neprofitne organizacije te informacije vezane uz projekt koji su prijavili koriste i od trećih strana u svrhu daljnje promocije.

- PLIVA Hrvatska d.o.o. zadržava pravo izmjene i proširenja pravila ovog Natječaja te otkazivanja održavanja Natječaja „Zajedno prema zdravlju“ u bilo kojem trenutku i prema vlastitom nahođenju.

 

 

Podijelite ovu stranicu: