Prijavite svoju inicijativu

Rado bismo čuli više o vašoj inicijativi!

Zanima vas što čini pobjednika? 

U konačnici tražimo inicijative koje su ostavile najveći pozitivni učinak na iskustvo pacijenata, bilo izravno ili kroz utjecaj na njihovu obitelj.

Ističe li se vaša inicijativa u masi drugih ili je primjer kako se nešto može napraviti drugačije?

Koristi li kreativnost kako bi bolest i oporavak pretvorila u bolje i humanije iskustvo?

Pobjedničke inicijative su one inicijative koje imaju trajan učinak i mogu nastaviti pružati podršku većem broju pacijenata i u budućnosti.

Zainteresirane neprofitne organizacije svoje prijave mogu poslati do 02. lipnja 2023. godine slanjem ispunjenog obrasca za prijave na službenu e-mail adresu zajednopremazdravlju@pliva.com. Prijave su moguće isključivo ovim putem.

Svaka prijava mora sadržavati sljedeće:

  • prezentaciju projekta koja sadrži sve relevantne informacije o projektu (glavni cilj, ciljanu skupinu kojoj je namijenjen, planirane vremenske okvire njegova provođenja) te ga predstavlja u pravom svjetlu,
  • financijske okvire predloženog projekta uz navođenje drugih izvora financiranja, ako oni postoje,
  • podatke o pravnom ustroju i registraciji neprofitne organizacije koja projekt želi realizirati na području Republike Hrvatske, uz statut i dokumentaciju koja dokazuje da su neprofitnog tipa,
  • ispunjen obrazac za prijavu s osnovnim podacima o samom projektu, organizaciji i kontakt osobi odgovornoj za projekt te kratkim opisom pozitivnog utjecaja projekta na kvalitetu života pacijenata,
  • druge dokumente/materijale koji mogu biti relevantni za potrebe što bolje prezentacije prijavljenog projekta.

Obrazac za prijavu možete pronaći u prilogu

Napominjemo kako je krajnji rok za prijavu 02. lipnja 2023. Prijave pristigle nakon navedenog roka automatski će biti eliminirane iz daljnje procedure.

Pravo prijave te sudjelovanja u Natječaju nemaju projekti neprofitnih organizacija koji su u posljednjem ciklusu bili odabrani kao pobjednički.. Neprofitne organizacije imaju pravo prijaviti druge projekte na kojima rade.

Ispunjavanjem ovog obrasca potvrđujete da ste pročitali i da ste suglasni sa svim uvjetima i odredbama natječaja „Zajedno prema zdravlju“

U slučaju pitanja, pošaljite e-mail na zajednopremazdravlju@pliva.com

Podijelite ovu stranicu: