PLIVA organizirala drugi Farmaceutski forum Jugoistočne Europe

Stručnjaci iz cijele regije raspravljali o mogućnostima unapređenja struke i dobrobiti pacijenata

Poreč, 20. studenog 2015. – PLIVA, članica Teva Grupe, od 19. do 21. studenog u Poreču je organizirala drugi po redu Farmaceutski forum Jugoistočne Europe. Ovaj regionalni skup okupio je više od 250 stručnjaka iz 10 europskih zemalja koji su raspravljali o mogućnostima unapređenja struke i dobrobiti pacijenata te budućnosti ljekarništva u zemljama u okruženju.

Značajna uloga svih karika u zdravstvenom sustavu je upravo briga o zdravlju, a brojne promjene u okruženju, rastuća uloga sve informiranijih i angažiranijih pacijenata te napredak znanosti i novih tehnologija predstavljaju sve veći izazov i kreiraju nove mogućnosti. Tako se tijekom trodnevnog rada na Forumu razgovaralo o promjenama i trendovima u ljekarništvu u EU, budućnosti farmaceutske industrije u regiji Jugoistočna Europa te ulozi ljekarnika u zdravstvenim reformama.

„Trendovi u farmaceutskom poslovanju u državama članicama Europske unije pokazuju kako se uloga ljekarnika mijenja te se fokus usmjerava sa samog lijeka na pacijenta. Koncept cjelovite ljekarničke skrbi sve više ulazi u zdravstvene sustave, kao sastavni dio primarne zdravstvene zaštite, a ljekarnik postaje osoba koja prati pacijenta i njegovu terapiju. Dodatno, preuzima brigu o prevenciji i održavanju zdravlja te savjetuje o prilagodbama potrebnim za određene akutne poremećaje ili kronična stanja. Ovaj Forum je organiziran kako bi uz razmjenu iskustava i kvalitetnu suradnju napravili još jedan iskorak prema održivom sustavu i poboljšanju usluga za pacijente“, izjavio je Mihael Furjan, predsjednik Uprave PLIVE HRVATSKA d.o.o. i generalni direktor Teve za Jugoistočnu Europu.

Forum je započeo pregledom aktualnih promjena i trendova u farmaceutskoj industriji, a nastavio se nizom plenarnih predavanja na kojima su stručnjaci raspravljali o izazovima koje donosi propisivanje brendiranih lijekova u odnosu na INN lijekove, aktualnim promjenama u praksi javnih ljekarni u Europskoj uniji te mogućnostima unaprjeđenja struke u Hrvatskoj u vremenu značajnih promjena. Dodatno, razgovaralo se i o modelima određivanja naknada ljekarničkih usluga, o tome zašto je potrebna suradnja svih dionika radi postizanja važnih ciljeva u ljekarničkoj struci te kako postići izvrsnost s humanim pristupom u brizi za bolesnika.

Jedan od vodećih govornika na Farmaceutskom forumu bio je Dominique Jordan, predsjednik odbora ljekarničke prakse Međunarodne Farmaceutske Federacije, koji je sažeo osnovne poruke sljedećim riječima: „Naši se zdravstveni sustavi mijenjaju. Pritom je važno da ljekarnici preuzmu vodeću ulogu i donositeljima odluka predlažu inovativna, praktična i pragmatična rješenja, prilagođena očekivanjima i potrebama građana. Dodana vrijednost osobnih kontakata s ljekarnikom izrazito povećava sigurnost pacijenata te iznimno pridonosi racionalnoj i odgovornoj uporabi lijekova. Prepoznavanje uloge ljekarnika u budućnosti pridonosi državi i njezinim građanima te njezinom zdravstvenom sustavu.“

Forum je završio The world café radionicama i okruglim stolovima na temu uloge ljekarnika u zdravstvenim reformama, a sudionici su pozitivnim povratnim informacijama još jednom potvrdili važnost i potrebu organiziranja ovakvih stručnih okupljanja. 

Podijelite ovu stranicu:

Za dodatne informacije, kontaktirajte:

Tamara Sušanj Šulentić
Direktorica Komunikacija
PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Tel: +385 1 3724 852
Fax: +385 1 3724 358
E-mail: tamara.sulentic@pliva.hr

Možda vas zanima

Teva Pharmaceuticals dobila oznaku migraine-friendly radnog mjesta

Teva Pharmaceuticals dobila oznaku migraine-friendly radnog mjesta

Novo izdanje natječaja Zajedno prema zdravlju(2)

Novo izdanje natječaja Zajedno prema zdravlju(2)

Teva objavila izvješće o napretku u zaštiti okoliša, društvenoj odgovornosti i upravljanju za 2021. ...

Teva objavila izvješće o napretku u zaštiti okoliša, društvenoj odgovornosti i upravljanju za 2021. godinu

TEVA najavila donacije osnovnih lijekova za ukrajinske izbjeglice

TEVA najavila donacije osnovnih lijekova za ukrajinske izbjeglice

Meet the expert – Jasna Pintarić

Meet the expert – Jasna Pintarić

Meet the expert – Paula Lindić

Meet the expert – Paula Lindić

Meet the expert – Ranka Tomljenović

Meet the expert – Ranka Tomljenović

PLIVA donirala 200.000 kuna udrugama koje brinu o pacijentima

PLIVA donirala 200.000 kuna udrugama koje brinu o pacijentima

Upoznajte finaliste natječaja "Zajedno prema zdravlju"

Upoznajte finaliste natječaja "Zajedno prema zdravlju"

"Put lijekova" sve je važniji pacijentima

"Put lijekova" sve je važniji pacijentima