PLIVA organizirala drugi Farmaceutski forum Jugoistočne Europe

Stručnjaci iz cijele regije raspravljali o mogućnostima unapređenja struke i dobrobiti pacijenata

Poreč, 20. studenog 2015. – PLIVA, članica Teva Grupe, od 19. do 21. studenog u Poreču je organizirala drugi po redu Farmaceutski forum Jugoistočne Europe. Ovaj regionalni skup okupio je više od 250 stručnjaka iz 10 europskih zemalja koji su raspravljali o mogućnostima unapređenja struke i dobrobiti pacijenata te budućnosti ljekarništva u zemljama u okruženju.

Značajna uloga svih karika u zdravstvenom sustavu je upravo briga o zdravlju, a brojne promjene u okruženju, rastuća uloga sve informiranijih i angažiranijih pacijenata te napredak znanosti i novih tehnologija predstavljaju sve veći izazov i kreiraju nove mogućnosti. Tako se tijekom trodnevnog rada na Forumu razgovaralo o promjenama i trendovima u ljekarništvu u EU, budućnosti farmaceutske industrije u regiji Jugoistočna Europa te ulozi ljekarnika u zdravstvenim reformama.

„Trendovi u farmaceutskom poslovanju u državama članicama Europske unije pokazuju kako se uloga ljekarnika mijenja te se fokus usmjerava sa samog lijeka na pacijenta. Koncept cjelovite ljekarničke skrbi sve više ulazi u zdravstvene sustave, kao sastavni dio primarne zdravstvene zaštite, a ljekarnik postaje osoba koja prati pacijenta i njegovu terapiju. Dodatno, preuzima brigu o prevenciji i održavanju zdravlja te savjetuje o prilagodbama potrebnim za određene akutne poremećaje ili kronična stanja. Ovaj Forum je organiziran kako bi uz razmjenu iskustava i kvalitetnu suradnju napravili još jedan iskorak prema održivom sustavu i poboljšanju usluga za pacijente“, izjavio je Mihael Furjan, predsjednik Uprave PLIVE HRVATSKA d.o.o. i generalni direktor Teve za Jugoistočnu Europu.

Forum je započeo pregledom aktualnih promjena i trendova u farmaceutskoj industriji, a nastavio se nizom plenarnih predavanja na kojima su stručnjaci raspravljali o izazovima koje donosi propisivanje brendiranih lijekova u odnosu na INN lijekove, aktualnim promjenama u praksi javnih ljekarni u Europskoj uniji te mogućnostima unaprjeđenja struke u Hrvatskoj u vremenu značajnih promjena. Dodatno, razgovaralo se i o modelima određivanja naknada ljekarničkih usluga, o tome zašto je potrebna suradnja svih dionika radi postizanja važnih ciljeva u ljekarničkoj struci te kako postići izvrsnost s humanim pristupom u brizi za bolesnika.

Jedan od vodećih govornika na Farmaceutskom forumu bio je Dominique Jordan, predsjednik odbora ljekarničke prakse Međunarodne Farmaceutske Federacije, koji je sažeo osnovne poruke sljedećim riječima: „Naši se zdravstveni sustavi mijenjaju. Pritom je važno da ljekarnici preuzmu vodeću ulogu i donositeljima odluka predlažu inovativna, praktična i pragmatična rješenja, prilagođena očekivanjima i potrebama građana. Dodana vrijednost osobnih kontakata s ljekarnikom izrazito povećava sigurnost pacijenata te iznimno pridonosi racionalnoj i odgovornoj uporabi lijekova. Prepoznavanje uloge ljekarnika u budućnosti pridonosi državi i njezinim građanima te njezinom zdravstvenom sustavu.“

Forum je završio The world café radionicama i okruglim stolovima na temu uloge ljekarnika u zdravstvenim reformama, a sudionici su pozitivnim povratnim informacijama još jednom potvrdili važnost i potrebu organiziranja ovakvih stručnih okupljanja. 

Podijelite ovu stranicu:

Za dodatne informacije, kontaktirajte:

Tamara Sušanj Šulentić
Direktorica Komunikacija
PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Tel: +385 1 3724 852
Fax: +385 1 3724 358
E-mail: tamara.sulentic@pliva.hr

Možda vas zanima

Svečana dodjela nagrada pobjednicima natječaja Zajedno prema zdravlju 2023.

Svečana dodjela nagrada pobjednicima natječaja Zajedno prema zdravlju 2023.

Plivaši sportaši: "Važno je da vidimo i osjetimo napredak, ali i da budemo zadovoljni i ispunjeni sa...

Plivaši sportaši: "Važno je da vidimo i osjetimo napredak, ali i da budemo zadovoljni i ispunjeni sami sobom"

PLIVA dobitnica nagrade za najuspješniju generičku kompaniju u komercijalnom poslovanju 2022. godine

PLIVA dobitnica nagrade za najuspješniju generičku kompaniju u komercijalnom poslovanju 2022. godine

Potpisan ugovor o suradnji Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta u Splitu i PLIVE

Potpisan ugovor o suradnji Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta u Splitu i PLIVE

PLIVA je krenula s novim izdanjem natječaja Zajedno prema zdravlju

PLIVA je krenula s novim izdanjem natječaja Zajedno prema zdravlju

"Compliance je vrlo dinamično područje rada koje nas tjera da neprestano učimo kako bismo bili još b...

"Compliance je vrlo dinamično područje rada koje nas tjera da neprestano učimo kako bismo bili još bolji u onome što radimo"

"Najviše me motivira kada se projekti na kojima radimo razviju u proizvode koji će nekome poboljšati...

"Najviše me motivira kada se projekti na kojima radimo razviju u proizvode koji će nekome poboljšati kvalitetu života"

Azitromicin - priča o uspjehu

Azitromicin - priča o uspjehu