Teva objavila financijske rezultate za 3. tromjesečje 2018

Jeruzalem, 1. studenoga 2018. – Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA, TASE: TEVA) danas je objavila rezultate za tromjesečje koje završava na dan 30. rujna 2018. godine.

 • Prihodi 4,5 milijarde dolara

 • Slobodan novčani tok 704 milijuna dolara

 • Razrijeđeni gubitak po dionici prema GAAP-u 0,27 USD

 • Razrijeđena zarada po dionici prema non-GAAP-u 0,68 USD

 • Smanjenje troškova od 1,8 milijardi USD u prvih devet mjeseci 2018., s ciljem postizanja 3 milijarde dolara do kraja 2019. godine

 • U rujnu 2018. godine američka Uprava za hranu i lijekove odobrila AJOVYTM (fremanezumab), nakon čega je lijek lansiran

 • Podizanje smjernica za 2018. godinu:
  • Smjernice za zaradu po dionici prema non-GAAP-u podignute s 2,55-2,80 USD na 2,80-2,95 USD
  • Smjernice za slobodan novčani tok podignute s 3,2-3,4 mlrd. USD na 3,6-3,8 mlrd. USD

Kåre Schultz, Tevin predsjednik i glavni izvršni direktor, rekao je: „Vrlo sam zadovoljan s našim napretkom i ispunjavanjem svih ključnih ciljeva. U rujnu smo dobili odobrenje američke Uprave za hranu i lijekove za AJOVY™, lijek za preventivno liječenje migrene, i uspješno lansiranje ovog proizvoda daje dobre rezultate. AUSTEDO® i dalje raste, a COPAXONE® održava svoj tržišni udio. Plan restrukturiranja rezultirao je značajnim smanjenjem troškova od 1,8 milijardi dolara u prvih devet mjeseci ove godine i na putu smo postizanja smanjenja troškova od 3 milijarde dolara do kraja 2019., istovremeno otplaćujući dug. S obzirom na dobre rezultate 3. tromjesečja odlučili smo podići smjernice za 2018. godinu.“

Konsolidirani rezultati za treće tromjesečje 2018.

Prihodi u 3. tromjesečju 2018. iznosili su 4,529 milijuna dolara, što je pad od 19 %, ili 18 % u lokalnoj valuti, u odnosu na 3. tromjesečje 2017., uglavnom zbog generičkih konkurenata COPAXONEU, erozije cijena na američkom generičkom tržištu i gubitka prihoda nakon prodaje određenih proizvoda i prekida nekih aktivnosti.

Tečajne razlike između 3. tromjesečja 2018. i 3. tromjesečja 2017. negativno su utjecale na prihode i operativni prihod prema GAAP-u za 80 tj. 34 milijuna dolara, a na operativni prihod prema non-GAAP-u za 37 milijuna dolara.

Bruto dobit prema GAAP-u iznosila je 2.021 milijun dolara u 3. tromjesečju 2018., što je pad od 24 % u odnosu na 3. tromjesečje 2017. Bruto profitna marža prema GAAP-u iznosila je 44,6 % u 3. tromjesečju 2018., u usporedbi s 47,2 % u 3. tromjesečju 2017. Bruto dobit prema non-GAAP-u iznosila je 2.305 milijuna dolara u 3. tromjesečju 2018., što je pad od 23 % u odnosu na 3. tromjesečje 2017. Bruto profitna marža prema non-GAAP-u iznosila je 50,9 % u 3. tromjesečju 2018. u odnosu na 53,1 % u 3. tromjesečju 2017. Pad bruto profitne marže prema GAAP-u i prema non-GAAP-u rezultat je prvenstveno manjih prihoda od prodaje COPAXONEA zbog generičkih konkurenata, erozije cijena na američkom generičkom tržištu te gubitka prihoda nakon prodaje ženskog zdravlja.

Troškovi istraživanja i razvoja (I&R) u 3. tromjesečju 2018. iznosili su 311 milijuna dolara, što je pad od 41 % u odnosu na 3. tromjesečje 2017. Troškovi istraživanja i razvoja bez troškova naknade u obliku vlasničkih vrijednosnih papira i drugih troškova iznosili su 243 milijuna dolara, ili 5,4 % kvartalnih prihoda u 3. tromjesečju 2018., u odnosu na 367 milijuna dolara, ili 6,5 %, u 3. tromjesečju 2017. Smanjenje troškova I&R-a prvenstveno je rezultat optimizacije razvoja, studija u 3. fazi koje su završile i s time povezanog smanjenja broja djelatnika. 

Troškovi prodaje i marketinga u 3. tromjesečju 2018. iznosili su 743 milijuna dolara, što je pad od 12 % u odnosu na 3. tromjesečje 2017. Troškovi prodaje i marketinga isključujući amortizaciju kupljene nematerijalne imovine i bez troškova naknade u obliku vlasničkih vrijednosnih papira i drugih troškova u 3. tromjesečju 2018. godine iznosili su 678 milijuna dolara, ili 15 % kvartalnih prihoda, u odnosu na 788 milijuna dolara ili 14 % prihoda u 3. tromjesečju 2017. Smanjenje je uglavnom rezultat smanjenja troškova i mjera učinkovitosti koje su dio plana restrukturiranja.

Opći i administrativni troškovi u 3. tromjesečju 2018. iznosili su 309 milijuna dolara, što je pad od 17 % u odnosu na 3. tromjesečje 2017. Opći i administrativni troškovi bez troškova naknade u obliku vlasničkih vrijednosnih papira i ostalih troškova iznosili su 284 milijuna dolara u 3. tromjesečju 2018. godine ili 6,3 % kvartalnih prihoda, u odnosu na 360 milijuna dolara ili 6,4 % u 3. tromjesečju 2017. godine. Smanjenje je uglavnom rezultat smanjenja troškova i mjera učinkovitosti koje su dio plana restrukturiranja.

Drugi prihodi prema GAAP-u u 3. tromjesečju 2018. iznosili su 35 milijuna dolara, u odnosu na 4 milijuna dolara u 3. tromjesečju 2017. Drugi prihodi prema non-GAAP-u u 3. tromjesečju 2018. iznosili su 4 milijuna dolara, jednako kao u 3. tromjesečju 2017.

Operativna dobit prema GAAP-u u 3. tromjesečju 2018. iznosila je 16 milijuna dolara, u odnosu na 378 milijuna dolara u 3. tromjesečju 2017. godine. Operativna dobit prema non-GAAP-u u 3. tromjesečju 2018. iznosila je 1.104 milijuna dolara, što je pad od 25 % u odnosu na 3. tromjesečje 2017. Operativna marža prema non-GAAP-u iznosila je 24,4 % u 3. tromjesečju 2018. u odnosu na 26,2 % u 3. tromjesečju 2017.

EBITDA (operativna dobit prema non-GAAP-u, koja isključuje amortizaciju i neke druge stavke, kao i troškove deprecijacije) iznosila je 1.253 milijuna dolara u 3. tromjesečju 2017., što je pad od 23 % u odnosu na 1.618 milijuna dolara u 3. tromjesečju 2017.

Financijski troškovi prema GAAP-u u 3. tromjesečju 2018. iznosili su 229 milijuna dolara u odnosu na 259 milijuna dolara u 3. tromjesečju 2017. Financijski troškovi prema non-GAAP-u iznosili su 236 milijuna dolara u 3. tromjesečju 2018., u odnosu na 229 milijuna dolara u 3. tromjesečju 2017.

U 3. tromjesečju 2018. porezna olakšica iznosila je 26 milijuna dolara, ili 12 %, na gubitku prije oporezivanja od 213 milijuna dolara. U 3. tromjesečju 2017. porezna olakšica bila je 494 milijuna dolara na gubitku prije oporezivanja od 119 milijuna dolara. Porezna stopa u 3. tromjesečju 2018. uglavnom je rezultat različitih proizvoda koji su se prodavali na različitim zemljopisnim područjima. Porez na dobit prema non-GAAP-u u 3. tromjesečju 2018. iznosio je 85 milijuna dolara ili 10 % na prihod prije oporezivanja prema non-GAAP-u od 868 milijuna dolara. U 3. tromjesečju 2017. porez na dobit prema non-GAAP-u iznosio je 135 milijuna dolara ili 11 % na prihod prije oporezivanja prema non-GAAP-u od 1,241 milijuna dolara.

Očekujemo da će godišnja porezna stopa prema non-GAAP-u za 2018. iznositi 14 %, dakle bit će niža od prijašnjih procjena, i to zbog promjena u zemljopisnom ishodištu prihoda koje očekujemo ove godine. Porezna stopa prema non-GAAP-u 2017. iznosila je 15 %.

Neto gubitak prema GAAP-u koji se pripisuje običnim dioničarima i razrijeđeni gubitak po dionici prema GAAP-u iznosili su u 3. tromjesečju 2018. godine 273 milijuna dolara tj. 0,27 dolara, u odnosu na 530 milijuna dolara i 0,52 dolara u 3. tromjesečju 2017.

Neto dobit prema non-GAAP-u koja se pripisuje običnim dioničarima i razrijeđena dobit po dionici prema non-GAAP-u iznosili su u 3. tromjesečju 2018. godine 694 milijuna dolara i 0,68 dolara, u odnosu na 1,012 milijuna dolara te 1,00 dolar u 3. tromjesečju 2017.

U 3. tromjesečju 2018. ponderirani prosjek glavnih dionica za izračun potpuno razrijeđene zarade po dionici prema GAAP-u iznosio je 1,018 milijuna, u odnosu na 1,017 milijuna dolara u 3. tromjesečju 2017. Ponderirani prosjek glavnih dionica za izračun potpuno razrijeđene zarade po dionici prema non-GAAP-u iznosio je 1,022 milijun dolara, u odnosu na 1,017 milijuna dolara u 3. tromjesečju 2017. Uz to, nije uzeto u obzir potencijalno razrjeđenje obveznih konvertibilnih povlaštenih dionica, u iznosu od 66 milijuna (uključujući dionice koje mogu biti izdane zbog neplaćenih dividendi) za tri mjeseca koja su završila 30. rujana 2018. te 59 milijuna dionica za tri mjeseca koja su završila 30. rujna 2017., kao i za konvertibilne starije obveznice za ta razdoblja, jer je i jedno i drugo imalo učinak na dobit po dionici suprotan od razrjeđivanja.

Na dan 30. rujna 2018. broj potpuno razrijeđenih dionica za potrebe izračuna tržišne kapitalizacije iznosio je oko 1,111 milijuna.

Informacije o non-GAAP-u: neto usklađivanja prema non-GAAP-u u 3. tromjesečju 2018. iznosila su 967 milijuna dolara. Neto prihod prema non-GAAP-u i zarada po dionici prema non-GAAP-u za taj kvartal usklađeni su i isključuju sljedeće:

 • Smanjenje dugotrajne imovine u iznosu od 521 milijun dolara, koje se sastoji uglavnom od smanjenja nematerijalne imovine prava proizvoda i IPR&D imovine vezano uz akviziciju Actavis Genericsa.

 •  Amortizacija kupljene nematerijalne imovine u iznosu od 297 milijuna dolara, od čega je 246 milijuna dolara uključeno u trošak prodanih dobara i ostatak od 51 milijuna dolara na troškove prodaje i marketinga

 • Troškovi restrukturiranja u iznosu od 88 milijuna dolara

 • In-process istraživanje i razvoj u iznosu od 60 milijuna dolara

 • Troškovi naknade vlasničke imovine u iznosu od 45 milijuna dolara

 • Nepredviđeni iznos od 29 milijuna dolara

 • Druge stavke prema non-GAAP-u u iznosu od 38 milijuna dolara

 • Porezna olakšica od 111 milijuna dolara

Teva vjeruje da isključivanje tih stavki olakšava ulagačima razumijevanje poslovanja. Pogledajte priloženu tablicu za pomirenje rezultata prema GAAP-u s usklađenim brojkama prema non-GAAP-u. Ulagači bi trebali u obzir uzeti financijske mjere prema non-GAAP-u kao dodatne mjere, a ne kao zamjenu za mjere financijske izvedbe prema GAAP-u.

Tok novca od operacija u 3. tromjesečju 2018. iznosio je 421 milijun dolara, u odnosu na 795 milijuna dolara u 3. tromjesečju 2017. Smanjenje je uglavnom rezultat manjeg neto prihoda, većeg vlasničkog interesa prikupljenog u zamjenu za sekuritizirana potraživanja i veća plaćanja vezana uz plan restrukturiranja u 3. tromjesečju 2018.

Slobodan tok novca (tok novca od operacija isključujući neto kapitalne izdatke i gotovinske komponente odgođene kupovne cijene prikupljene za sekuritizirana potraživanja) iznosio je 704 milijuna dolara u 3. tromjesečju 2018., u odnosu na 920 milijuna dolara u 3. tromjesečju 2017. Smanjenje je uglavnom rezultat nižeg neto prihoda.

Na dan 30. rujna 2018. dug je iznosio 29.489 milijuna dolara, u odnosu na 30,237 milijuna dolara na dan 30. lipnja 2018. Smanjenje je uglavnom bilo rezultat ponude za dug dovršene u rujnu 2018. godine u iznosu od 405 milijuna dolara, kao i otplate po dospijeću 0,125 % zajedničkih obveznica (senior notes) 300 milijuna švicarskih franaka. Udio ukupnog duga klasificiranog kao kratkoročni na dan 30. rujna 2018. iznosio je 9 % u odnosu na 4 % na dan 30. lipnja 2018. zbog neto povećanja tekućih dospijeća. 

Ažurirani izgledi za 2018. prema non-GAAP-u

Ažurirane smjernice
11/2018
Prvotne smjernice
08/2018
Prihodi: 18,6-19,0 mlrd. USD 18,5-19,0 mlrd. USD
Operativni prihod prema non-GAAP-u 4,6-4,8 mlrd. USD 4,3-4,6 mlrd. USD
EBITDA 5,2-5,4 mlrd. USD 5,0-5,3 mlrd. USD
Zarada po dionici prema non-GAAP-u 2,80-2,95 USD 2,55-2,80 USD
Ponderirani prosječan broj dionica 1,027 milijuna 1,027 milijuna
Slobodan novčani tok 3,6-3,8 mlrd. USD 3,2-3,4 mlrd. USD

Ove procjene odražavaju trenutačna očekivanja menadžmenta u smislu Tevinih rezultata u 2018. godini. Stvarni rezultati mogu biti drukčiji zbog razlika u tečaju, uvjeta na tržištu ili drugih faktora. Uz to, mjere prema non-GAAP-u isključuju amortizaciju kupljene nematerijalne imovine, troškove vezane uz određene regulatorne aktivnosti, povećanje zaliha, pravne nagodbe i pričuve, umanjenja vrijednosti i povezane porezne učinke. 


O Tevi

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE i TASE: TEVA) vodeća je globalna farmaceutska kompanija koja pruža visokokvalitetna rješenja zdravstvene skrbi usmjerena na pacijente, koja svakodnevno koriste milijuni pacijenata. Sa sjedištem u Izraelu Teva je najveći svjetski proizvođač generičkih lijekova, s portfeljem koji sadrži više od 1.800 molekula za proizvodnju široke palete generičkih proizvoda za gotovo svako terapeutsko područje. U području specialty lijekova Teva je vodeća kompanija u svijetu u inovativnim liječenjima poremećaja središnjeg živčanog sustava, uključujući bol, te ima bogat portfelj proizvoda za bolesti respiratornog sustava. U svojoj globalnoj diviziji istraživanja i razvoja Teva integrira generičke i specialty mogućnosti kako bi pronašla nove načine zadovoljavanja potreba pacijenata kombinirajući kapacitete razvoja lijekova s razvojem uređaja, usluga i tehnologije. Tevin neto prihod u 2017. iznosio je 22,4 milijarde američkih dolara.

Saznajte više

Podijelite ovu stranicu:

Možda vas zanima

Svečana dodjela nagrada pobjednicima natječaja Zajedno prema zdravlju 2023.

Svečana dodjela nagrada pobjednicima natječaja Zajedno prema zdravlju 2023.

Plivaši sportaši: "Važno je da vidimo i osjetimo napredak, ali i da budemo zadovoljni i ispunjeni sa...

Plivaši sportaši: "Važno je da vidimo i osjetimo napredak, ali i da budemo zadovoljni i ispunjeni sami sobom"

PLIVA dobitnica nagrade za najuspješniju generičku kompaniju u komercijalnom poslovanju 2022. godine

PLIVA dobitnica nagrade za najuspješniju generičku kompaniju u komercijalnom poslovanju 2022. godine

Potpisan ugovor o suradnji Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta u Splitu i PLIVE

Potpisan ugovor o suradnji Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta u Splitu i PLIVE

PLIVA je krenula s novim izdanjem natječaja Zajedno prema zdravlju

PLIVA je krenula s novim izdanjem natječaja Zajedno prema zdravlju

"Compliance je vrlo dinamično područje rada koje nas tjera da neprestano učimo kako bismo bili još b...

"Compliance je vrlo dinamično područje rada koje nas tjera da neprestano učimo kako bismo bili još bolji u onome što radimo"

"Najviše me motivira kada se projekti na kojima radimo razviju u proizvode koji će nekome poboljšati...

"Najviše me motivira kada se projekti na kojima radimo razviju u proizvode koji će nekome poboljšati kvalitetu života"

Azitromicin - priča o uspjehu

Azitromicin - priča o uspjehu