Uspješna inspekcija američke Agencije za hranu i lijekove (FDA) u PLIVI

U veljači 2015. PLIVU HRVATSKA, članicu Teva grupe, posjetila je američka Agencija za hranu i lijekove (FDA).

Inspektori FDA-a pregledali su procese i procedure na PLIVINOJ proizvodnoj lokaciji u Zagrebu kako bi utvrdili odgovaraju li proizvodi koji se proizvode na toj lokaciji zahtjevima dobre proizvođačke prakse (DPP). Ovogodišnjom inspekcijom obuhvaćene su aktivne farmaceutske supstancije te suhi oralni, polusuhi i sterilni oblici lijekova. Inspekcija je dovršena početkom veljače, a inspektori nisu uočili nikakva odstupanja.

Budući da je zaštita zdravlja ljudi glavni cilj FDA-a, Agencija je poznata po svojim rigoroznim regulatornim zahtjevima i kontroli proizvodnje aktivnih farmaceutskih supstancija i gotovih lijekova za tržište SAD-a. Stoga je još važnije naglasiti činjenicu kako je PLIVA jedini proizvođač aktivnih farmaceutskih supstancija i gotovih oblika lijekova u Hrvatskoj s odobrenjem FDA-a i redovito inspicirana od 1965. godine. U proizvodnim postrojenjima obuhvaćenima inspekcijom proizvode se proizvodi za hrvatsko i tržište SAD-a te za druga najzahtjevnija farmaceutska tržišta.

„PLIVINE proizvodne procese redovito inspiciraju strane regulatorne agencije te hrvatska Agencija za lijekove i medicinske proizvode. Ovom je uspješnom inspekcijom ponovo potvrđeno da PLIVA ispunjava zahtjeve DPP-a i druge zahtjeve i standarde koji se primjenjuju u farmaceutskoj industriji“, naglasio je Zoran Bunčić, direktor Operacija Hrvatska i član PLIVINE Uprave. „Kvaliteta je prva na popisu naših prioriteta te naši stručnjaci kontinuirano rade na usklađivanju cjelokupnih operacija s najvišim standardima kvalitete u interesu pacijenata širom svijeta koji uzimaju naše lijekove“, dodala je Romana Šantar, direktorica TAPI Hrvatska i članica PLIVINE Uprave.

Podijelite ovu stranicu:

Možda vas zanima

Teva Pharmaceuticals dobila oznaku migraine-friendly radnog mjesta

Teva Pharmaceuticals dobila oznaku migraine-friendly radnog mjesta

Novo izdanje natječaja Zajedno prema zdravlju(2)

Novo izdanje natječaja Zajedno prema zdravlju(2)

Teva objavila izvješće o napretku u zaštiti okoliša, društvenoj odgovornosti i upravljanju za 2021. ...

Teva objavila izvješće o napretku u zaštiti okoliša, društvenoj odgovornosti i upravljanju za 2021. godinu

TEVA najavila donacije osnovnih lijekova za ukrajinske izbjeglice

TEVA najavila donacije osnovnih lijekova za ukrajinske izbjeglice

Meet the expert – Jasna Pintarić

Meet the expert – Jasna Pintarić

Meet the expert – Paula Lindić

Meet the expert – Paula Lindić

Meet the expert – Ranka Tomljenović

Meet the expert – Ranka Tomljenović

PLIVA donirala 200.000 kuna udrugama koje brinu o pacijentima

PLIVA donirala 200.000 kuna udrugama koje brinu o pacijentima

Upoznajte finaliste natječaja "Zajedno prema zdravlju"

Upoznajte finaliste natječaja "Zajedno prema zdravlju"

"Put lijekova" sve je važniji pacijentima

"Put lijekova" sve je važniji pacijentima