Uspješna inspekcija američke Agencije za hranu i lijekove (FDA) u PLIVI

U veljači 2015. PLIVU HRVATSKA, članicu Teva grupe, posjetila je američka Agencija za hranu i lijekove (FDA).

Inspektori FDA-a pregledali su procese i procedure na PLIVINOJ proizvodnoj lokaciji u Zagrebu kako bi utvrdili odgovaraju li proizvodi koji se proizvode na toj lokaciji zahtjevima dobre proizvođačke prakse (DPP). Ovogodišnjom inspekcijom obuhvaćene su aktivne farmaceutske supstancije te suhi oralni, polusuhi i sterilni oblici lijekova. Inspekcija je dovršena početkom veljače, a inspektori nisu uočili nikakva odstupanja.

Budući da je zaštita zdravlja ljudi glavni cilj FDA-a, Agencija je poznata po svojim rigoroznim regulatornim zahtjevima i kontroli proizvodnje aktivnih farmaceutskih supstancija i gotovih lijekova za tržište SAD-a. Stoga je još važnije naglasiti činjenicu kako je PLIVA jedini proizvođač aktivnih farmaceutskih supstancija i gotovih oblika lijekova u Hrvatskoj s odobrenjem FDA-a i redovito inspicirana od 1965. godine. U proizvodnim postrojenjima obuhvaćenima inspekcijom proizvode se proizvodi za hrvatsko i tržište SAD-a te za druga najzahtjevnija farmaceutska tržišta.

„PLIVINE proizvodne procese redovito inspiciraju strane regulatorne agencije te hrvatska Agencija za lijekove i medicinske proizvode. Ovom je uspješnom inspekcijom ponovo potvrđeno da PLIVA ispunjava zahtjeve DPP-a i druge zahtjeve i standarde koji se primjenjuju u farmaceutskoj industriji“, naglasio je Zoran Bunčić, direktor Operacija Hrvatska i član PLIVINE Uprave. „Kvaliteta je prva na popisu naših prioriteta te naši stručnjaci kontinuirano rade na usklađivanju cjelokupnih operacija s najvišim standardima kvalitete u interesu pacijenata širom svijeta koji uzimaju naše lijekove“, dodala je Romana Šantar, direktorica TAPI Hrvatska i članica PLIVINE Uprave.

Podijelite ovu stranicu:

Možda vas zanima

Priče njegovatelja – savjeti osoba koje su to prošle

Priče njegovatelja – savjeti osoba koje su to prošle

U novom Tevinom izvješću navodi se da preseljenje proizvodnje lijekova iz Europe ugrožava pacijente

U novom Tevinom izvješću navodi se da preseljenje proizvodnje lijekova iz Europe ugrožava pacijente

PLIVA održala drugo izdanje natječaja Zajedno prema zdravlju i donirala gotovo 200.000 HRK za pomoć ...

PLIVA održala drugo izdanje natječaja Zajedno prema zdravlju i donirala gotovo 200.000 HRK za pomoć pacijentima

PLIVA Hrvatska, kao jedan od najprestižnijih poslodavaca u Hrvatskoj, dobila priznanje za inovativno...

PLIVA Hrvatska, kao jedan od najprestižnijih poslodavaca u Hrvatskoj, dobila priznanje za inovativnost

Tatjana (Tanja) Ilić nova je članica Uprave PLIVE Hrvatska te glavna direktorica proizvodnih Operaci...

Tatjana (Tanja) Ilić nova je članica Uprave PLIVE Hrvatska te glavna direktorica proizvodnih Operacija u Zagrebu

PLIVA primila MAMFORCE Standard i još jednom dokazala svoju posvećenost dobrobiti zaposlenika

PLIVA primila MAMFORCE Standard i još jednom dokazala svoju posvećenost dobrobiti zaposlenika

Zajedno prema zdravlju - Upoznajte naše pobjednike!

Zajedno prema zdravlju - Upoznajte naše pobjednike!

PLIVAŠI biciklima spojili dvije lokacije i obilježili otvorenje biciklističke staze u Općini Brdovec

PLIVAŠI biciklima spojili dvije lokacije i obilježili otvorenje biciklističke staze u Općini Brdovec

Što je potrebno da bi 200 milijuna ljudi svakodnevno dobivalo naše lijekove?

Što je potrebno da bi 200 milijuna ljudi svakodnevno dobivalo naše lijekove?

‘Zašto ne migrena?’ - Teva pokreće inicijativu za razgovor o teretu migrene na radnome mjestu

‘Zašto ne migrena?’ - Teva pokreće inicijativu za razgovor o teretu migrene na radnome mjestu