Uspješna inspekcija američke Agencije za hranu i lijekove (FDA) u PLIVI

U veljači 2015. PLIVU HRVATSKA, članicu Teva grupe, posjetila je američka Agencija za hranu i lijekove (FDA).

Inspektori FDA-a pregledali su procese i procedure na PLIVINOJ proizvodnoj lokaciji u Zagrebu kako bi utvrdili odgovaraju li proizvodi koji se proizvode na toj lokaciji zahtjevima dobre proizvođačke prakse (DPP). Ovogodišnjom inspekcijom obuhvaćene su aktivne farmaceutske supstancije te suhi oralni, polusuhi i sterilni oblici lijekova. Inspekcija je dovršena početkom veljače, a inspektori nisu uočili nikakva odstupanja.

Budući da je zaštita zdravlja ljudi glavni cilj FDA-a, Agencija je poznata po svojim rigoroznim regulatornim zahtjevima i kontroli proizvodnje aktivnih farmaceutskih supstancija i gotovih lijekova za tržište SAD-a. Stoga je još važnije naglasiti činjenicu kako je PLIVA jedini proizvođač aktivnih farmaceutskih supstancija i gotovih oblika lijekova u Hrvatskoj s odobrenjem FDA-a i redovito inspicirana od 1965. godine. U proizvodnim postrojenjima obuhvaćenima inspekcijom proizvode se proizvodi za hrvatsko i tržište SAD-a te za druga najzahtjevnija farmaceutska tržišta.

„PLIVINE proizvodne procese redovito inspiciraju strane regulatorne agencije te hrvatska Agencija za lijekove i medicinske proizvode. Ovom je uspješnom inspekcijom ponovo potvrđeno da PLIVA ispunjava zahtjeve DPP-a i druge zahtjeve i standarde koji se primjenjuju u farmaceutskoj industriji“, naglasio je Zoran Bunčić, direktor Operacija Hrvatska i član PLIVINE Uprave. „Kvaliteta je prva na popisu naših prioriteta te naši stručnjaci kontinuirano rade na usklađivanju cjelokupnih operacija s najvišim standardima kvalitete u interesu pacijenata širom svijeta koji uzimaju naše lijekove“, dodala je Romana Šantar, direktorica TAPI Hrvatska i članica PLIVINE Uprave.

Podijelite ovu stranicu:

Možda vas zanima

Svečana dodjela nagrada pobjednicima natječaja Zajedno prema zdravlju 2023.

Svečana dodjela nagrada pobjednicima natječaja Zajedno prema zdravlju 2023.

Plivaši sportaši: "Važno je da vidimo i osjetimo napredak, ali i da budemo zadovoljni i ispunjeni sa...

Plivaši sportaši: "Važno je da vidimo i osjetimo napredak, ali i da budemo zadovoljni i ispunjeni sami sobom"

PLIVA dobitnica nagrade za najuspješniju generičku kompaniju u komercijalnom poslovanju 2022. godine

PLIVA dobitnica nagrade za najuspješniju generičku kompaniju u komercijalnom poslovanju 2022. godine

Potpisan ugovor o suradnji Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta u Splitu i PLIVE

Potpisan ugovor o suradnji Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta u Splitu i PLIVE

PLIVA je krenula s novim izdanjem natječaja Zajedno prema zdravlju

PLIVA je krenula s novim izdanjem natječaja Zajedno prema zdravlju

"Compliance je vrlo dinamično područje rada koje nas tjera da neprestano učimo kako bismo bili još b...

"Compliance je vrlo dinamično područje rada koje nas tjera da neprestano učimo kako bismo bili još bolji u onome što radimo"

"Najviše me motivira kada se projekti na kojima radimo razviju u proizvode koji će nekome poboljšati...

"Najviše me motivira kada se projekti na kojima radimo razviju u proizvode koji će nekome poboljšati kvalitetu života"

Azitromicin - priča o uspjehu

Azitromicin - priča o uspjehu